ความสุขความทุกข์ คือ มายา สิริมหาจักร เกียรติไชยากร

SPONSORED LINKS

ความสุขความทุกข์ คือ มายา
สิริมหาจักร เกียรติไชยากร

ในห้องประชุมแห่งหนึ่ง มีคนประมาณ 200 คน
วิทยากรถามว่า “ในชีวิตที่ผ่านมาใครคิดว่ามีความสุขมากกว่าความทุกข์ยกมือขึ้น”
มีคนยกมือกันเต็มห้อง
ในขณะที่ข้าพเจ้านั่งนิ่ง ๆ
วิทยากรให้เอามือลง
วิทยากรถามต่อว่า “แล้วในชีวิตที่ผ่านมาใครคิดว่ามีความทุกข์มากกว่าความสุขยกมือขึ้น”
ข้าพเจ้ายกมือขึ้น
มีคนอีกสองสามคนที่ยกมือขึ้นเหมือนกัน
คนทั้งห้องหันมามองคนที่ยกมือราวกับว่าเป็นตัวประหลาด
วิทยากรถามต่อว่า “ถ้าชาติหน้ามีจริง มีใครไม่อยากมาเกิดแล้วบ้าง ยกมือขึ้น”
ค่อย ๆ มีคนยกมือขึ้นทีละคนสองคนจนเต็มห้อง
วิทยากรถามต่อว่า “ถ้ามีความสุขมากกว่าความทุกข์จริง ทำไมถึงไม่อยากมาเกิดอีก”
ขอเล่าเหตุการณ์เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วเพียงเท่านี้
=============================
เพราะความสุขนั้นไม่อาจทดแทนความทุกข์
ความสุขนับร้อยพันไม่อาจทดแทนความทุกข์เพียงเรื่องเดียวที่มี

เกิดมาเป็นคนมีทุกข์มีสุขเกิดขึ้นเสมอ
ความสุขความทุกข์คือมายา
ความสุขความทุกข์คือชีวิต
ชีวิตคือมายา

ความสุขความทุกข์คือสิ่งที่สร้างขึ้นเองจากกฎเกณฑ์ในใจ
เอากฎเกณฑ์ในใจไปเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมา

เอากฎเกณฑ์ในใจเป็นที่ตั้งโดยไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือธรรมชาติ ก็เกิดเป็นความสุขความทุกข์
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น นั้นคือธรรมชาติ
ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ธรรมชาติ
หากแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการเปรียบเทียบกับธรรมชาติ
เอาใจไปกำหนดธรรมชาติได้อย่างไร
ตราบใดที่ไม่เข้าใจธรรมชาติ ไม่ยอมรับในธรรมชาติว่ามีการเกิด การตั้งอยู่ การเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่าการดับไป คือดับไปจากสภาวะเดิม
ความสุขความทุกข์นั้นก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่และเปลี่ยนแปลงไปเสมอ

เมื่อใดที่เข้าใจและยอมรับในธรรมชาติ
ไม่เอากฎเกณฑ์ในใจตนเป็นที่ตั้ง
ความสุขความทุกข์จะไม่เกิดขึ้น

สภาวะใดไม่มีเกิดขึ้น
สภาวะนั้นไม่มีตั้งอยู่
สภาวะนั้นไม่มีดับไป

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »