ความสุขความทุกข์ คือ มายา สิริมหาจักร เกียรติไชยากร

SPONSORED LINKS

ความสุขความทุกข์ คือ มายา
สิริมหาจักร เกียรติไชยากร

ในห้องประชุมแห่งหนึ่ง มีคนประมาณ 200 คน
วิทยากรถามว่า “ในชีวิตที่ผ่านมาใครคิดว่ามีความสุขมากกว่าความทุกข์ยกมือขึ้น”
มีคนยกมือกันเต็มห้อง
ในขณะที่ข้าพเจ้านั่งนิ่ง ๆ
วิทยากรให้เอามือลง
วิทยากรถามต่อว่า “แล้วในชีวิตที่ผ่านมาใครคิดว่ามีความทุกข์มากกว่าความสุขยกมือขึ้น”
ข้าพเจ้ายกมือขึ้น
มีคนอีกสองสามคนที่ยกมือขึ้นเหมือนกัน
คนทั้งห้องหันมามองคนที่ยกมือราวกับว่าเป็นตัวประหลาด
วิทยากรถามต่อว่า “ถ้าชาติหน้ามีจริง มีใครไม่อยากมาเกิดแล้วบ้าง ยกมือขึ้น”
ค่อย ๆ มีคนยกมือขึ้นทีละคนสองคนจนเต็มห้อง
วิทยากรถามต่อว่า “ถ้ามีความสุขมากกว่าความทุกข์จริง ทำไมถึงไม่อยากมาเกิดอีก”
ขอเล่าเหตุการณ์เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วเพียงเท่านี้
=============================
เพราะความสุขนั้นไม่อาจทดแทนความทุกข์
ความสุขนับร้อยพันไม่อาจทดแทนความทุกข์เพียงเรื่องเดียวที่มี

เกิดมาเป็นคนมีทุกข์มีสุขเกิดขึ้นเสมอ
ความสุขความทุกข์คือมายา
ความสุขความทุกข์คือชีวิต
ชีวิตคือมายา

ความสุขความทุกข์คือสิ่งที่สร้างขึ้นเองจากกฎเกณฑ์ในใจ
เอากฎเกณฑ์ในใจไปเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมา

เอากฎเกณฑ์ในใจเป็นที่ตั้งโดยไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือธรรมชาติ ก็เกิดเป็นความสุขความทุกข์
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น นั้นคือธรรมชาติ
ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ธรรมชาติ
หากแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการเปรียบเทียบกับธรรมชาติ
เอาใจไปกำหนดธรรมชาติได้อย่างไร
ตราบใดที่ไม่เข้าใจธรรมชาติ ไม่ยอมรับในธรรมชาติว่ามีการเกิด การตั้งอยู่ การเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่าการดับไป คือดับไปจากสภาวะเดิม
ความสุขความทุกข์นั้นก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่และเปลี่ยนแปลงไปเสมอ

เมื่อใดที่เข้าใจและยอมรับในธรรมชาติ
ไม่เอากฎเกณฑ์ในใจตนเป็นที่ตั้ง
ความสุขความทุกข์จะไม่เกิดขึ้น

สภาวะใดไม่มีเกิดขึ้น
สภาวะนั้นไม่มีตั้งอยู่
สภาวะนั้นไม่มีดับไป

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

อยากเริ่มเทรดทองแต่ไม่กล้า

🤜กลัวโดนกั๊กราค ...