“อยู่เพื่อตนเอง อยู่แค่สิ้นใจ อยู่เพื่อคนทั่วไป อยู่ชั่วฟ้าดิน”

SPONSORED LINKS

“อยู่เพื่อตนเอง อยู่แค่สิ้นใจ อยู่เพื่อคนทั่วไป อยู่ชั่วฟ้าดิน”

ชีวิตการทำงานที่มีความสมดุลย์ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย บางครั้งมันบีบคั้นหัวใจ สร้างความเจ็บปวดให้กับเรา โดยเฉพาะเมื่อมาถึงเวลาต้อง “ตัดสินใจ” แต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะ และถ้าเราสามารถจำกัดเรื่องอยู่ที่ไม่กี่เรื่องได้ มันจะง่ายขึ้นมาก เช่น การสร้างสมดุลย์ระหว่างการใช้เหตุผลกับการใช้ความรู้สึก การสร้างสมดุลย์ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตส่วนรวม และสมดุลย์ระหว่างการรับกับการให้ เป็นต้น

การตัดสินใจถือว่าเป็นงานสำคัญของผู้นำ ซึ่งมันจะทำให้เรา “เกิด” หรือ “ดับ” ได้เลยนะ ในการทำงานมีหลายโมเม้นที่เราต้องตัดสินใจ แต่มันมีไม่กี่โมเม้นที่เป็น magic moment ที่ทำให้เชีวิตเราเปลี่ยนไป และขอบอกว่าโมเม้นแบบนี้…บางครั้งมีแค่ครั้งเดียวในชีวิต…ตัดสินใจถูก…ชีวิตเป็นอิสระ และจะยิ่งใหญ่ไปตลอดกาล

การจะฝึก ” ภาวะผู้นำ ” ต้องฝึกการตัดสินใจโดยนึกถึงความเป็นธรรม (เหตุและผล vs. ความรู้สึก) ภาพรวม (ส่วนตัว vs. ส่วนรวม) เมตตา (การรับ vs. การให้) เพื่อให้เป็นผลลัพธ์ที่สมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ได้ใจคนเบ็ดเสร็จไปทั้งชาติ

ลงลึกอีกนิดนะ…เพื่อให้มันชัดเจนเวลาต้องตัดสินใจ

1. นึกถึงผลกระทบที่มีต่อคนอื่น ก่อนผลกระทบที่มีต่อตัวเอง : อันนี้สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกของการตัดสินใจด้านภาวะผู้นำ มองไปในดวงตาของทีมงาน ของลูกน้องที่เป็นฟันเฟือง พวกนี้รอความหวังจากเรา รอความมั่นคงจากเรา อย่าทำให้ฟันเฟืองฝืด เกิดปัญหา งานจะไปไม่ได้ ปัญหาจะตามมา ภาวะผู้นำล้มเหลวเลยทีนี้ เมื่อใดที่เรานึกถึงคนอื่น มันจะลื่นไหล ได้ใจทุกครั้ง
2. เปิดโอกาสให้ทีมได้มีส่วนร่วม : ฟังความคิดเห็น เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงใจ ไม่เสียเวลา ไม่เจ็บปวด ถึงจะเหนื่อยยังไง จะมีคนพร้อมเหนื่อย พร้อมสู้ไปด้วยกันตลอดการเดินทางของชีวิตในการทำงาน
3. อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล : ไม่ตัดสินใจตอนเครียด หรืออารมณ์ไม่ปกติ จำไว้เสมอว่าการตัดสินใจของเรากระทบต่อความสำเร็จและล้มเหลวขององค์กร กระทบขวัญกำลังใจของทีมงานของเรา หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ ทำต่อเนื่อง 5 นาที จิตใจจะดีขึ้น กินน้ำสักแก้ว แล้วค่อยว่ากัน
4. ยิ้มสู้ : ถ้าจะตัดสินใจ ให้ยิ้มไปด้วย นี่ไม่ได้บ้านะ แต่ลองนึกดูว่าทำหน้าเครียด หน้าไม่มีความสุข บรรยากาศจะเสีย คนจะสับสน ถ้าเราตัดสินใจแล้วและจะแจ้งให้ทุกคนรู้ ยิ้มไปเลย มันแปลว่าเรามั่นใจ เรายินดีกับการตัดสินใจที่ถูกต้องของตัวเอง

ขอย้ำ…คนเราไม่ได้มีโมเม้นที่ยิ่งใหญ่หลายครั้งในชีวิต
…มันมีครั้งเดียวสำหรับบางคน !!
ครั้งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ภูมิใจในตัวเองไปตลอดชีวิต

“Only a life lived for others is a life worthwhile”
“ การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเท่านั้นจึงจะเป็นชีวิตที่คุ้มค่า”

การมีชีวิตที่มาจากการคิดถึงตัวเองให้น้อยลง คิดถึงคนอื่นมากขึ้น จะเป็นชีวิตที่มีความสุข ปรับใจไม่ให้คิดแต่จะเอา จิตที่คิดแต่จะเอาเป็นจิตที่ทุกข์ง่าย เพราะถูกเผาผลาญด้วยความโลภ จึงหาความสงบสุขได้ยาก ตัดสินใจอะไรก็ไม่เคยถูก

“การให้”
จะช่วยลดทอนความโลภ บรรเทาความเห็นแก่ตัว ละความยึดติด
“การให้” เท่านั้นที่จะบรรเทาทุกอย่าง
จะนำความสุขใจ ความปิติออกมาจากภายในตัวเอง
….ตัดสินใจอะไร…ถูกตลอด

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

อยากเริ่มเทรดทองแต่ไม่กล้า

🤜กลัวโดนกั๊กราค ...