“อยู่เพื่อตนเอง อยู่แค่สิ้นใจ อยู่เพื่อคนทั่วไป อยู่ชั่วฟ้าดิน”

SPONSORED LINKS

“อยู่เพื่อตนเอง อยู่แค่สิ้นใจ อยู่เพื่อคนทั่วไป อยู่ชั่วฟ้าดิน”

ชีวิตการทำงานที่มีความสมดุลย์ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย บางครั้งมันบีบคั้นหัวใจ สร้างความเจ็บปวดให้กับเรา โดยเฉพาะเมื่อมาถึงเวลาต้อง “ตัดสินใจ” แต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะ และถ้าเราสามารถจำกัดเรื่องอยู่ที่ไม่กี่เรื่องได้ มันจะง่ายขึ้นมาก เช่น การสร้างสมดุลย์ระหว่างการใช้เหตุผลกับการใช้ความรู้สึก การสร้างสมดุลย์ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตส่วนรวม และสมดุลย์ระหว่างการรับกับการให้ เป็นต้น

การตัดสินใจถือว่าเป็นงานสำคัญของผู้นำ ซึ่งมันจะทำให้เรา “เกิด” หรือ “ดับ” ได้เลยนะ ในการทำงานมีหลายโมเม้นที่เราต้องตัดสินใจ แต่มันมีไม่กี่โมเม้นที่เป็น magic moment ที่ทำให้เชีวิตเราเปลี่ยนไป และขอบอกว่าโมเม้นแบบนี้…บางครั้งมีแค่ครั้งเดียวในชีวิต…ตัดสินใจถูก…ชีวิตเป็นอิสระ และจะยิ่งใหญ่ไปตลอดกาล

การจะฝึก ” ภาวะผู้นำ ” ต้องฝึกการตัดสินใจโดยนึกถึงความเป็นธรรม (เหตุและผล vs. ความรู้สึก) ภาพรวม (ส่วนตัว vs. ส่วนรวม) เมตตา (การรับ vs. การให้) เพื่อให้เป็นผลลัพธ์ที่สมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ได้ใจคนเบ็ดเสร็จไปทั้งชาติ

ลงลึกอีกนิดนะ…เพื่อให้มันชัดเจนเวลาต้องตัดสินใจ

1. นึกถึงผลกระทบที่มีต่อคนอื่น ก่อนผลกระทบที่มีต่อตัวเอง : อันนี้สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกของการตัดสินใจด้านภาวะผู้นำ มองไปในดวงตาของทีมงาน ของลูกน้องที่เป็นฟันเฟือง พวกนี้รอความหวังจากเรา รอความมั่นคงจากเรา อย่าทำให้ฟันเฟืองฝืด เกิดปัญหา งานจะไปไม่ได้ ปัญหาจะตามมา ภาวะผู้นำล้มเหลวเลยทีนี้ เมื่อใดที่เรานึกถึงคนอื่น มันจะลื่นไหล ได้ใจทุกครั้ง
2. เปิดโอกาสให้ทีมได้มีส่วนร่วม : ฟังความคิดเห็น เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงใจ ไม่เสียเวลา ไม่เจ็บปวด ถึงจะเหนื่อยยังไง จะมีคนพร้อมเหนื่อย พร้อมสู้ไปด้วยกันตลอดการเดินทางของชีวิตในการทำงาน
3. อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล : ไม่ตัดสินใจตอนเครียด หรืออารมณ์ไม่ปกติ จำไว้เสมอว่าการตัดสินใจของเรากระทบต่อความสำเร็จและล้มเหลวขององค์กร กระทบขวัญกำลังใจของทีมงานของเรา หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ ทำต่อเนื่อง 5 นาที จิตใจจะดีขึ้น กินน้ำสักแก้ว แล้วค่อยว่ากัน
4. ยิ้มสู้ : ถ้าจะตัดสินใจ ให้ยิ้มไปด้วย นี่ไม่ได้บ้านะ แต่ลองนึกดูว่าทำหน้าเครียด หน้าไม่มีความสุข บรรยากาศจะเสีย คนจะสับสน ถ้าเราตัดสินใจแล้วและจะแจ้งให้ทุกคนรู้ ยิ้มไปเลย มันแปลว่าเรามั่นใจ เรายินดีกับการตัดสินใจที่ถูกต้องของตัวเอง

ขอย้ำ…คนเราไม่ได้มีโมเม้นที่ยิ่งใหญ่หลายครั้งในชีวิต
…มันมีครั้งเดียวสำหรับบางคน !!
ครั้งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ภูมิใจในตัวเองไปตลอดชีวิต

“Only a life lived for others is a life worthwhile”
“ การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเท่านั้นจึงจะเป็นชีวิตที่คุ้มค่า”

การมีชีวิตที่มาจากการคิดถึงตัวเองให้น้อยลง คิดถึงคนอื่นมากขึ้น จะเป็นชีวิตที่มีความสุข ปรับใจไม่ให้คิดแต่จะเอา จิตที่คิดแต่จะเอาเป็นจิตที่ทุกข์ง่าย เพราะถูกเผาผลาญด้วยความโลภ จึงหาความสงบสุขได้ยาก ตัดสินใจอะไรก็ไม่เคยถูก

“การให้”
จะช่วยลดทอนความโลภ บรรเทาความเห็นแก่ตัว ละความยึดติด
“การให้” เท่านั้นที่จะบรรเทาทุกอย่าง
จะนำความสุขใจ ความปิติออกมาจากภายในตัวเอง
….ตัดสินใจอะไร…ถูกตลอด

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »