ยอมไปสามเรื่อง…ชีวิตดีเลย

SPONSORED LINKS

ยอมไปสามเรื่อง…ชีวิตดีเลย

เรื่องที่ 1 : หลายคนยอมไม่ได้ ถ้าตัวเองจะผิด ความสัมพันธ์จบลงด้วยแบบนี้เยอะ มันไม่คุ้มนะ เมื่อรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะเข้าสู่การรบราเรื่องใครถูก ใครผิด ขอให้คิดสักหน่อยว่า… จะเป็นคนถูก..หรือจะมีเมตตากันไป มันแตกต่างกันมากนะ อัตตาเรามันใหญ่ขนาดนั้นฤา…ยอมไป…ยอมว่าเราไม่ต้องถูกตลอดก็ได้… you learn nothing from life if you think you are right all the time !!

เรื่องที่ 2 : เรื่องทำไม่ได้ เป็นไปไม่ได้นี่มันเป็นการจำกัดความเชื่อตัวเอง มันจะทำให้เราอยู่ผิดที่ผิดทาง กางปีกออกแล้วบินเลย ยอมไป…ยอมว่าเราไม่จำกัดอะไร แม้แต่ความเชื่อ…

เรื่องที่ 3 : minds only work when open !! ยอมไป…ยอมเลิกการตีตราทั้งหมดทั้งมวล ไม่ว่าจะคน ของ หรือเหตุการณ์ต่างๆ บางทีเราก็ไม่รู้อะไรจริง อะไรเท็จ เราไม่ได้เข้าใจทั้งโลกอย่างถ่องแท้ทั้งหมด โดยเฉพาะอะไรที่มันต่างจากเรา เปิดใจไปกว้างๆ สบายใจนะ give up labels !!

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

อยากเริ่มเทรดทองแต่ไม่กล้า

🤜กลัวโดนกั๊กราค ...