อีกที…ความเชื่อ = ความจริงลวง

SPONSORED LINKS

อีกที…ความเชื่อ = ความจริงลวง

ความเชื่อ เป็นความคิด ความเข้าใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดมาสนับสนุนหรือพิสูจน์ ทั้งนี้บางอย่างอาจมีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ หรืออาจจะไม่มีหลักฐานที่จะนำมาใช้พิสูจน์ให้เห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ได้ มันอันตรายกับคนที่ไม่มีปัญญา เพราะถ้าชมชอบสิ่งใด ก็มักจะเชื่อถือหรือยินยอมคล้อยตามไปกับสิ่งนั้นโดยให้ค่านิยมเป็น ฉันทาคติ คือ ลำเอียงเพราะชอบ และดันไปคิดว่ามัน “จริง” แต่มันเป็น “ความจริงลวง”

มีคนบอกว่า…. 
“เราไม่ได้เชื่อในสิ่งเราเห็น” แต่ “เราเชื่อในสิ่งที่เราคิดว่าจะได้เห็น”
มันลำเอียงมาตั้งแต่บ้าน และเจ้าความลำเอียงนี้มันอันตรายต่อการพัฒนาตัวเอง มันขัดขวางการเรียนรู้ การเห็นของแท้ มันจะปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้อย่างมิดชิด และในที่สุดจะ “จมปลัก” แบบไม่รู้ตัว..ไปจนตาย

บางคนบอกว่า…ก็มันมีเหตุผล !!
แม้ว่าใครจะอาศัยเหตุผลมาคำนวณอย่างสมเหตุสมผลที่สุดแล้วก็ตาม แต่อย่าลืมว่า มันยังเป็นแค่เหตุผล มันไม่ใช่ความจริง เหตุผลอาจเป็นเพียงบันไดขึ้นไปสู่ความจริงเท่านั้น

อย่าเชื่อง่ายๆ…ลบหลู่ไปเลย !!
โดยเฉพาะความเชื่อที่ทำร้ายตัวเอง !!

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »