ใจใหญ่ ทุกข์น้อย & ใจน้อย ทุกข์ใหญ่

SPONSORED LINKS

ใจใหญ่ ทุกข์น้อย
ใจน้อย ทุกข์ใหญ่

เป็นที่เข้าใจกันนะว่าเกิดมามีทุกข์กันทุกคน
แต่มันอาจจะทุกข์น้อยลงได้…ถ้าเรามาใคร่ครวญกันดีดี

ความทุกข์ที่ผ่านมาในชีวิตส่วนใหญ่ คือ ไม่ได้ดังใจ
เจออะไรมากระทบก็ขุ่นใจ ทุกข์ใจ
คือ มันอยู่ที่ใจล้วนๆ มันไม่ได้ขึ้นกับอะไรที่มากระทบ
มันคือใจเล็กๆ ใจแคบๆของเราที่คิดถึงแต่ตัวเอง
แบบนี้..ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น…มันทุกข์หมดทุกสิ่งอย่าง…

แต่ถ้าใจกว้างๆ เข้าไว้
แม้เพื่อน หรือ แม้ใครจะไม่น่ารัก ลมฟ้าอากาศไม่เอื้อ ความซวยบังเกิด
ก็จะไม่ค่อยเป็นไร เพราะไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเอง
..คิดเผื่อไปใจกว้างขึ้น อาการไม่พอใจ โกรธไปหมดจะน้อยลง

คนที่ใจแคบใจเล็ก คิดถึงแต่ตัวเอง เจออะไรมากระทบก็ทุกข์
คนที่ใจกว้างใหญ่ แม้จะมีเรื่องร้ายเรื่องใหญ่เกิดขึ้น ก็รู้สึกไม่เป็นไร

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

อยากเริ่มเทรดทองแต่ไม่กล้า

🤜กลัวโดนกั๊กราค ...