การเข้าใจความสุขมากขึ้น

SPONSORED LINKS

การเข้าใจความสุขมากขึ้น

➡️ความสุขไม่ใช่เรื่องของคนแค่คนเดียว : การเอื้อคนอื่น การเมตตาคนอื่นจะทำให้ใจกว้าง และใจกว้างจะสุขง่ายกว่ามองแค่ตัวเอง มันจะทำให้เราเห็นโลกมากกว่าแค่ตัวเอง เข้าถึงคนรอบข้างได้ดีขึ้น มีความเข้าใจมากขึ้น เราเมตตาเอื้ออาทรคนอื่น คนอื่นมีความสุข เราก็จะมีความสุขไปด้วย คนใจดีกับคนอื่นจะมีความสุขมากกว่าคนใจดีกับแค่ตัวเอง

➡️ความสุขเรื่องเดียวอาจตอบโจทย์ทุกคนไม่ได้ : ความสุขเรื่องหนึ่งตอบโจทย์ทุกอย่างไม่ได้ ความสุขไม่มี One-Size-Fits-All ประมาณเรื่องนี้คนอื่นทำแล้วสุข ถ้าเราทำคงสุขเหมือนกัน มันไม่เหมือนกัน คนแต่ละคนมีปัจจัยพื้นฐาน มีบริบทที่แตกต่างกันไป สิ่งที่เรามีความสุขไม่ได้ทำให้คนอื่นมีความสุขด้วย

➡️ความสุขไม่ใช่การวิ่งไล่ไขว่คว้า : อย่าหวังแต่วิ่งไล่ตามสิ่งต่างๆ เช่น การทำให้คนรักคนชอบ ความสำเร็จ ชื่อเสียง หรือเงิน มันอาจไม่ใช่ความสุขแท้จริงของเราก็ได้ มีคนหลายคนที่ได้ตามที่วิ่งไล่ แต่ก็ยังไม่มีความสุข คนดังก็ใช่ว่าจะสุข คนมีเงินก็เช่นกันไม่ได้สุขจริง การชื่นชมและยินดีกับสิ่งที่มีอยู่แล้วต่างหาก คือ ความสุข

ความสุขฝากไว้ในมือใครไม่ได้ : เราทุกคนมีกุญแจไขความสุขของเราเอง แต่ส่วนใหญ่ชอบเอาไปฝากไว้ในมือคนอื่น เช่นภรรยาเอากุญแจความสุขไปไว้กับสามี แม่เอากุญแจความสุขไปไว้กับลูก ลูกน้องเอากุญแจความสุขไปไส่ในมือเจ้านาย และโทษคนอื่นว่าทำให้เราไม่มีความสุข ความสุขนั้นไปฝากไว้ที่คนอื่นไม่ได้ ต้องรับผิดชอบไขกุญแจความสุขด้วยตัวเอง

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »