การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management)

SPONSORED LINKS

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) คือ การจัดการที่เน้นในเรื่องของคุณภาพ การดูแลในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ การรับประกันคุณภาพ และการจัดการคุณภาพในภาพรวม เพราะเชื่อว่าเมื่อจัดการเรื่องคุณภาพให้ได้ดีแล้วก็จะทำให้องค์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จุดกำเนินของการจัดการคุณภาพเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อญี่ปุ่นสามารถผลิตสินค้าได้มีคุณภาพและราคาถูกจึงมีกรศึกษาว่าทำไมญี่ปุ่นถึงทำเช่นนั้นได้เมื่อศึกษาเพิ่มเติมก็พบหลักการของการจัดการคุณภาพซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการใช้อย่างแพร่หลายไม่ใช่เพียงแต่ในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่มีการประยุกต์ใช้ทั้งในยุโรปและอเมริกา เพื่อให้การจัดการมีคุณภาพและมีต้นทุนที่ถูกลง

การบริหารคุณภาพทั่วองค์การ เป็นการบริหารคุณภาพในภาพรวม ที่นำโดยผู้บริหารระดับสูงและมีการดำเนินงานทั่วทั้งองค์การ เพื่อที่จะทำให้เกิดความพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรื่องของการสร้างความพอใจของลูกค้า ซึ่งในหลักของ TQM นั้นจะประกอบไปด้วยหลักการ 4 ข้อด้วยกัน ได้แก่

  1. การที่ทำให้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในองค์การ
  2. การให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
  3. การรับฟังและเรียนรู็จากพนักงานและลูกค้า
  4. การใช้มาตรฐานที่ถูกต้องในการที่จะระบุและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

ซึ่งแนวคิดของ TQM นี้เป็นแนวคิดที่แพร่หลายที่ใช้กันอยู่ โดยที่ในต่างประเทศหลายๆ องค์การก็ใช้แนวคิด TQM และเมื่อมีหลายองค์การใข้แนวคิด TQM ก็เกิดการจัดการประกวดการใช้แนวคิดนี้ในการจัดการโดยหากเป็นรางวัลในระดับนานาชาติ คือรางวัล Malcom Baldridge ส่วนรางวัลในระดับประเทศไทย คือ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award:TQA)

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »