แนวคิดแบบคลาสสิก

SPONSORED LINKS

แนวคิดแบบคลาสสิกมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและหาวิธีการจัดการที่ดีที่สุด และถึงแม้ว่าแนวความคิดแบบคลาสสิกจะเกิดขึ้นนานกว่า 100 ปีแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าแนวความคิดนี้ล้าสมัย หลายองค์การยังคงใช้หลักของการแบ่งงานกันทำเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานและประสิทธิภาพ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมยังคงมีการจัดแบ่งงานตามสายการผลิตเพื่อให้ง่ายแก่การทำงาน บางแห่งยังคงมีการใช้เวลาและการเคลื่อนไหว (Time and Motion Study) ในการออกแบบการผลิต รวมทั้งยังมีองค์การแบบราชการอยู่ หลักของหน้าที่การจัดการก็ยังคงถูกนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผน การจัดองค์การ และการควบคุมเป็นต้น

แนวความคิดแบบคลาสสิกก็ยังมีข้อจำกัดที่ไม่ควรมองข้าม เช่น แนวความคิดนี้มุ่งเน้นหาวิธีการทำงานหรือแนวทางการจัดการที่ดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์ ซึ่งนับว่าเป็นไปได้ยากมากในสภาพแวดล้อมการจัดการในปัจจุบันที่ปัจจัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความซับซ้อนของปัจจัยต่างๆ ก็มีมากขึ้นอย่างมหาศาล อีกทั้งแนวคิดนี้ยังมองทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นเสมือนหนึ่งในปัจจัยการผลิตในองค์การซึ่งไม่ต่างไปจากเครื่องจักร

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

อยากเริ่มเทรดทองแต่ไม่กล้า

🤜กลัวโดนกั๊กราค ...