แนวคิดทางการจัดการ

SPONSORED LINKS

การที่จะเข้าใจการจัดการในปัจจุบันและคาดคิดถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคงจะเกิดได้ยากหากยังไม่เข้าใจถึงความเป็นมาของการจัดการ ความเข้าใจในอดีตของการจัดการจะช่วยให้ผู้จัดการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอย อีกทั้งความเข้าใจถึงที่มาไม่เป็นเพียงการมองย้อนกลับไปในอดีต แต่หากยังเป็นการทำให้ผู้ศึกษาได้มองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ การศึกษาทฤษฏีการจัดการจึงนับว่ามีความสำคัญมากสำหรับผู้จัดการที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ความจริงแล้วการจัดการน่าจะเกิดขึ้นมานานแล้ว ตามหลักฐานประวัติศาสตร์ในการก่อสร้างปิระมิดที่อียิปต์หรือการสร้างกำแพงเมืองจีน ที่ต้องใช้ทรัพยากรในด้านกำลังคนและวัตถุดิบอย่างมากมาย ที่ต้องอาศัยการจัดการช่วยประสานทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกขึ้นมาได้ หากแต่ว่าในช่วงเวลานั้นยังไม่มีการศึกษาการจัดการออกมาเป็นรูปแบบอย่างจริงจัง การจัดการเพิ่งจะเริ่มมีการศึกษากอย่างจริงจังในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยสามารถแบ่งแนวทางการจัดการได้เป็น 5 แนวคิดหลักได้แก่

  1. แนวคิดช่วงก่อนการจัดการแบบคลาสสิก (Pre-classical Perspective)
  2. แนวคิดแบบคลาสสิก (Classical Perspective)
  3. แนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Perspective)
  4. แนวคิดเชิงปริมาณ (Quantitative Perspective)
  5. แนวคิดแบบร่วมสมัย (Contemporary Perspective)
SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »