แนวคิดทางการจัดการ

SPONSORED LINKS

การที่จะเข้าใจการจัดการในปัจจุบันและคาดคิดถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคงจะเกิดได้ยากหากยังไม่เข้าใจถึงความเป็นมาของการจัดการ ความเข้าใจในอดีตของการจัดการจะช่วยให้ผู้จัดการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอย อีกทั้งความเข้าใจถึงที่มาไม่เป็นเพียงการมองย้อนกลับไปในอดีต แต่หากยังเป็นการทำให้ผู้ศึกษาได้มองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ การศึกษาทฤษฏีการจัดการจึงนับว่ามีความสำคัญมากสำหรับผู้จัดการที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ความจริงแล้วการจัดการน่าจะเกิดขึ้นมานานแล้ว ตามหลักฐานประวัติศาสตร์ในการก่อสร้างปิระมิดที่อียิปต์หรือการสร้างกำแพงเมืองจีน ที่ต้องใช้ทรัพยากรในด้านกำลังคนและวัตถุดิบอย่างมากมาย ที่ต้องอาศัยการจัดการช่วยประสานทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกขึ้นมาได้ หากแต่ว่าในช่วงเวลานั้นยังไม่มีการศึกษาการจัดการออกมาเป็นรูปแบบอย่างจริงจัง การจัดการเพิ่งจะเริ่มมีการศึกษากอย่างจริงจังในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยสามารถแบ่งแนวทางการจัดการได้เป็น 5 แนวคิดหลักได้แก่

  1. แนวคิดช่วงก่อนการจัดการแบบคลาสสิก (Pre-classical Perspective)
  2. แนวคิดแบบคลาสสิก (Classical Perspective)
  3. แนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Perspective)
  4. แนวคิดเชิงปริมาณ (Quantitative Perspective)
  5. แนวคิดแบบร่วมสมัย (Contemporary Perspective)
SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

อยากเริ่มเทรดทองแต่ไม่กล้า

🤜กลัวโดนกั๊กราค ...