การจัดการอย่างมีจริยธรรม

SPONSORED LINKS

ปัจจุบันและอนาคตการจัดการอย่างมีจริยธรรมมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการล่มสลายของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Enron ที่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่า หากดำเนินธุรกิจอย่างไม่มีจริยธรรมท้ายที่สุดบริษัทก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไป เช่น กรณีของ Enron ที่มีการตกแต่งตัวเลขในบัญชีแล้วธุรกิจก็ไม่อาจอยู่รอดในระยะยาวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่คนต้องการให้มีในตัวผู้นำเป็นอันดับแรกคือ ความซื่อสัตย์ ซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น ดูเหมือนว่าทั่วโลกให้คุณค่าและความสำคัญกับการมีจริยธรรมอย่างมาก ส่วนในประเทศไทยนั้นสิ่งที่ได้รับการกล่าวถึงมาก คือแนวทางตามพระบรมราโชวาทในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่เมื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ คำว่า “พอเพียง” หมายรวมถึงการ “พอ” ไม่เบียดเบียนผู้อื่น หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ การไม่เอาเปรียบพนักงาน ลูกค้า

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »