หลอดลม (Trachea) ขั้วปอด (Bronchus)

SPONSORED LINKS

หลอดลม (Trachea) และ ขั้วปอด (Bronchus) คือ ผนังภายในมีต่อมที่จะหลั่งสารหล่อลื่น ทำหน้าที่กำจัดฝุ่นละออง ขนภายในผนังจะขับสารหล่อลื่นไปทางลำคอจนทำให้ไอ เพื่อขับสิ่งแปลกปลอมออกมาในรูปเสมหะ หรืออาจจะกลืนลงกระเพาะอาหารพร้อมน้ำลายโดยไม่รู้ตัว หากสูบบุหรี่เป็นเวลานานหรืออยู่ในที่ที่สภาพอากาศไม่ดีจนกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ได้ไม่ทันเวลา จะทำให้ขั้วปอดและถุงลมปอดอักเสบเรื้อรัง สุดท้ายอาจเป็นสาเหตุของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือปอดอักเสบ ขณะเดียวกันก็เพิ่มอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปอดให้สูงขึ้นด้วย

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

“จิตของผู้มีบุญ”

“จิตของผู ...