คอหอย (Pharynx)

SPONSORED LINKS

คอหอย (Pharynx) เป็นท่อที่มีรูปร่างคล้ายกรวย ด้านบนเชื่อมต่อกับโพรงจมูก ด้านหน้าเชื่อมต่อกับช่องปากด้านล่างเชื่อมต่อกับกล่องเสียง ต่อเนื่องกับหลอดลมและหลอดอาหาร เป็นเส้นทางที่ใช้ร่วมระหว่างอากาศและอาหาร

คอหอยไม่สามารถปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่เข้าสู่ปอดได้ แต่ผนังของลำคอจะมีต่อมน้ำเหลืองและต่อมทอนซิล เป็นเสมือนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางเดินหายใจทำหน้าที่กรองเชื้อโรคและจุลินทรีย์จากภายนอก ซึ่งหากกรองหรือกำจัดไม่สำเร็จ ก็จะเป็นสาเหตุของการติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจ ก็คือ “ไข้หวัด” นั่นเอง หากต้องการแบ่งให้ละเอียดสามารถแบ่งได้ตามอวัยวะที่เกิดอาการอักเสบดังนี้ จมูกอักเสบเฉียบพลัน กล่องเสียงอักเสบเฉียบพลัน ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน เส้นเสียงอักเสบเฉียบพลัน

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »