กล่องเสียง (Larynx)

SPONSORED LINKS

กล่องเสียง (Larynx) มีหน้าที่หลักคือเปิดและปิดทางเดินหายใจ ใช้การยืดหดของเส้นเสียงเปล่งเสียง ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Voice Box จุดเชื่อมต่อระหว่างกล่องเสียงและช่องปากจะมีกระดูกอ่อนที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบแบน ขณะที่เรากลืนอาหารแผ่นนี้จะปิดทางเดินหายใจไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารและน้ำเข้าสู่หลอดลม ผู้ที่เป็นอัมพาตหรือสมองได้รับบาดเจ็บจนการทำงานของแผ่นดังกล่าวผิดปกติ จะมีภาวะเสี่ยงที่สิ่งแปลกปลอมจะหลุดเข้าหลอดลมสูง จนอาจเป็นต้นเหตุของโรคปอดอักเสบ หรือสิ่งแปลกปลอมอุดตันจนขาดอากาศหายใจได้

ทางเดินหายใจส่วนล่างจะเริ่มต้นจากเส้นเสียงส่วนล่าง รวมถึงหลอดลม ขั้วปอด หลอดลมฝอย และปอด หน้าที่หลักคือ แลกเปลี่ยนแก๊สภายในถุงลมปอด หลังผ่านการกรองและปรับสมดุลของทางเดินหายใจส่วนบน จะมีฝุ่นละอองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 10 ไมครอนหลุดมายั้งขั้วปอดและถุงลมปอด

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »