กล่องเสียง (Larynx)

SPONSORED LINKS

กล่องเสียง (Larynx) มีหน้าที่หลักคือเปิดและปิดทางเดินหายใจ ใช้การยืดหดของเส้นเสียงเปล่งเสียง ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Voice Box จุดเชื่อมต่อระหว่างกล่องเสียงและช่องปากจะมีกระดูกอ่อนที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบแบน ขณะที่เรากลืนอาหารแผ่นนี้จะปิดทางเดินหายใจไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารและน้ำเข้าสู่หลอดลม ผู้ที่เป็นอัมพาตหรือสมองได้รับบาดเจ็บจนการทำงานของแผ่นดังกล่าวผิดปกติ จะมีภาวะเสี่ยงที่สิ่งแปลกปลอมจะหลุดเข้าหลอดลมสูง จนอาจเป็นต้นเหตุของโรคปอดอักเสบ หรือสิ่งแปลกปลอมอุดตันจนขาดอากาศหายใจได้

ทางเดินหายใจส่วนล่างจะเริ่มต้นจากเส้นเสียงส่วนล่าง รวมถึงหลอดลม ขั้วปอด หลอดลมฝอย และปอด หน้าที่หลักคือ แลกเปลี่ยนแก๊สภายในถุงลมปอด หลังผ่านการกรองและปรับสมดุลของทางเดินหายใจส่วนบน จะมีฝุ่นละอองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 10 ไมครอนหลุดมายั้งขั้วปอดและถุงลมปอด

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

คอร์สออนไลน์ภาษาจีน เรียนตั้งแต่ 0 จนพูดได้

📣📣 ช่าบอกเลยว่า ...