ทางเดินหายใจ ป้อมปราการของร่างกาย

SPONSORED LINKS

ทางเดินหายใจเป็นส่วนหนึ่งของระบบหายใจ แบ่งออกเป็น “ทางเดินหายใจส่วนบน” และ “ทางเดินหายใจส่วนล่าง” ทางเดินหายใจมีความสำคัญต่อเราเทียบเท่ากับป้อมปราการเป็นแนวต้านอันดับแรก ที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ “เชื้อโรคจากภายนอก” รุกล้ำเข้าสู่ร่างกายของเราในขณะเดียวกันก็เป็นอวัยวะที่ติดเชื้อได้ง่ายที่สุด

ไม่กี่ปีมานี้ “โรคมะเร็งปอด” เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่ 1 จาก 10 ของโรคมะเร็งต่างๆ ในชาวไต้หวัน ทำให้เห็นถึงผลกระทบของโรคทางเดินหายใจที่มีต่อร่างกาย การมองข้ามความสำคัญของระบบทางเดินหายใจ และการละเลยไม่รักษา มักเป็นสาเหตุให้อวัยวะภายในทั้ง 5 อันได้แก่ ปอด ม้าม ไต หัวใจ และตับ เสียสมดุล และยังอาจส่งผลให้ผิวพรรณแย่หรือมีอาการแก่ก่อนวัย ฉะนั้นจึงไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง

ทางเดินหายใจคือแนวต้านเชื้อโรคจากภายนอกอันดับแรก

จากสถิติพบว่า อัตราการเป็นโรคทางเดินหายใจสูงเป็นอับดับหนึ่งของโรคทั้งหมด และ “โรคมะเร็งปอด” เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในบรรดาโรคมะเร็ง คนมีชื่อเสียงหลายคนเป็นมะเร็งปอด และอีกหลายคนเสียชีวิตแล้ว จึงเห็นได้ว่าโรคทางเดินหายใจเป็นโรคที่ไม่ควรละเลย

อย่ามองข้ามโรคทางเดินหายใจ

ทางเดินหายใจเป็นส่วนหนึ่งของระบบหายใจ หมายถึงโพรงและช่องทางที่อากาศผ่านเข้าสู่ร่างกายขณะหายใจ หากทางเดินหายใจติดขัด ไม่ว่าจะเพราะหลอดลมหดจากเนื้องอกถูกกดทับจากเนื้องอก หรือเผลอกลืนสิ่งแปลกปลอม ล้วนอาจทำให้ขาดอากาศได้

ทางเดินหายใจแบ่งโดยเส้นเสียงเป็น “ทางเดินหายใจบน” ได้แก่ จมูก คอหอย (Pharynx) และกล่องเสีย (Larynx) “ทางเดินหายใจส่วนล่าง” ได้แก่ หลอดลม (Trachea) ขั้วปอด (Bronchus) และปอด

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

อยากเริ่มเทรดทองแต่ไม่กล้า

🤜กลัวโดนกั๊กราค ...