ทางเดินหายใจ ป้อมปราการของร่างกาย

SPONSORED LINKS

ทางเดินหายใจเป็นส่วนหนึ่งของระบบหายใจ แบ่งออกเป็น “ทางเดินหายใจส่วนบน” และ “ทางเดินหายใจส่วนล่าง” ทางเดินหายใจมีความสำคัญต่อเราเทียบเท่ากับป้อมปราการเป็นแนวต้านอันดับแรก ที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ “เชื้อโรคจากภายนอก” รุกล้ำเข้าสู่ร่างกายของเราในขณะเดียวกันก็เป็นอวัยวะที่ติดเชื้อได้ง่ายที่สุด

ไม่กี่ปีมานี้ “โรคมะเร็งปอด” เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่ 1 จาก 10 ของโรคมะเร็งต่างๆ ในชาวไต้หวัน ทำให้เห็นถึงผลกระทบของโรคทางเดินหายใจที่มีต่อร่างกาย การมองข้ามความสำคัญของระบบทางเดินหายใจ และการละเลยไม่รักษา มักเป็นสาเหตุให้อวัยวะภายในทั้ง 5 อันได้แก่ ปอด ม้าม ไต หัวใจ และตับ เสียสมดุล และยังอาจส่งผลให้ผิวพรรณแย่หรือมีอาการแก่ก่อนวัย ฉะนั้นจึงไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง

ทางเดินหายใจคือแนวต้านเชื้อโรคจากภายนอกอันดับแรก

จากสถิติพบว่า อัตราการเป็นโรคทางเดินหายใจสูงเป็นอับดับหนึ่งของโรคทั้งหมด และ “โรคมะเร็งปอด” เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในบรรดาโรคมะเร็ง คนมีชื่อเสียงหลายคนเป็นมะเร็งปอด และอีกหลายคนเสียชีวิตแล้ว จึงเห็นได้ว่าโรคทางเดินหายใจเป็นโรคที่ไม่ควรละเลย

อย่ามองข้ามโรคทางเดินหายใจ

ทางเดินหายใจเป็นส่วนหนึ่งของระบบหายใจ หมายถึงโพรงและช่องทางที่อากาศผ่านเข้าสู่ร่างกายขณะหายใจ หากทางเดินหายใจติดขัด ไม่ว่าจะเพราะหลอดลมหดจากเนื้องอกถูกกดทับจากเนื้องอก หรือเผลอกลืนสิ่งแปลกปลอม ล้วนอาจทำให้ขาดอากาศได้

ทางเดินหายใจแบ่งโดยเส้นเสียงเป็น “ทางเดินหายใจบน” ได้แก่ จมูก คอหอย (Pharynx) และกล่องเสีย (Larynx) “ทางเดินหายใจส่วนล่าง” ได้แก่ หลอดลม (Trachea) ขั้วปอด (Bronchus) และปอด

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »