ดูแลปอดให้ดีโรคภัยไม่ถามหา

SPONSORED LINKS


ปอดควบคุมลมปราณ ดูแลปอดให้ดีโรคภัยไม่ถามหา

ปอดเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ใช้หายใจ อยู่บริเวณช่องอกเหมือนกะบังลม ในมุมมองแพทย์แผนจีน “ปอด” ทำหน้าที่ควบคุมลมปราณและการหายใจ นอกจากหน้าที่ของปอดที่ระบุไว้ในกายวิภาคศาสตร์ของการแพทย์แผนตะวันตกแล้ว ปอดยังมีความเกี่ยวพันกับระบบภูมิคุ้มกันระบบการไหลเวียนของเลือด การดูดซึมและย่อยสลายน้ำ การเคลื่อนไหวของร่างกาย หากปราณในปอดแกร่งก็จะไม่ถูกภัยจากภายนอกรุกล้ำจนเกิดโรคได้ง่าย นอกจากนี้ “ปอด” ยังมีความเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในอื่นๆ อย่างใกล้ชิด ฉะนั้นดูแลปอดให้ดี โรคภัยไม่ถามหา

ปอดมีหน้าที่ “กระจายลมปราณ” และ “ดันลมปราณลงล่าง”

อวัยวะที่ทำหน้าที่ส่งเว่ยชี่และสารอาหารไปยังขนคือ “ปอด” ปอดในทฤษฏีการแพทย์แผนจีน จะทำหน้าที่ส่งเว่ยชี่และสารอาหารไปทั่วร่างกายผ่านกระบวนการแพร่กระจาย อีกทั้งยังส่งความอบอุ่นความชุ่มชื้นไปยังขนที่ผิวหนัง คล้ายหมอกหรือละอองน้ำปกคลุมร่างกายเพื่อคงความชุ่มชื้น

เมื่อปราณในปอดแกร่ง ขนก็จะมีสุขภาพดีเป็นเงางาม ไม่ถูกภัยจากภายนอกรุกล้ำจนเกิดโรคได้ง่าย หากปราณในปอดพร่อง เว่ยชี่และสารอาหารถูกส่งไปยังขนไม่เพียงพอ กำแพงป้องกันภัยทำหน้าที่ได้ไม่ดี จะถูกภัยจากภายนอกรุกล้ำได้ง่าย จนอาจทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัด หอบหืด ปอดอักเสบ เป็นต้น

ปอด ยังมีหน้าที่ “ดันลมปราณลงล่าง” เนื่องจากปอดเก็บสะสมชิงชี่ที่ได้จากการหายใจเข้าจากภายนอก และหายใจเอาเถาชี่อออกจากร่างกาย เพื่อไม่ให้มีสิ่งตกค้างหลงเหลือในร่างกายอีกทั้งปอดเป็นอวัยวะที่อยู่ตำแหน่งสูงที่สุดในบรรดาอวัยวะภายในทั้ง 5 ทิศทางของลมปราณคือดันลงล่าง ขณะที่ดันลมปราณลงล่าง จะลำเลียงน้ำจากซั่งเจียวไปยังกระเพาะปัสสาวะพร้อมๆ กันเพื่อให้ปัสสาวะคล่องและปกติ หากปราณไม่ลงล่างจะทำให้เรอ หรือน้ำจะคั่งค้างบริเวณซั่งเจียวจนเกิดอาการบวมน้ำ และส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะขาดน้ำจนมีอาการปัสสาวะน้อยตามมา

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »