หน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ในทางเดินหายใจ

SPONSORED LINKS

โพรงงจมูก (Nasal cavity) และไซนัส (Sinus)

หน้าที่

 • กรองอากาศที่หายใจเข้าสู่ร่างกาย ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่หายใจเข้าสู่ร่างกาย ลดผลกระทบต่อทางเดินหายใจส่วนล่าง จากอากาศที่แห้งหรือเย็น

โรคทางเดินหายใจ

 1. เนื้อเยื่อในจมูกเกิดการขยายตัวมากเกินไปจนทำให้เกิดอาการคัดจมูก
 2. เนื้อเยื่อในจมูกมีการหลั่งสารหล่อลื่นมากเกินไปจนทำให้เกิดอาการน้ำมูกไหล
 3. ปฏิกิริยาจากเนื้อเยื่อในจมูกมาเกินไปจนทำให้เกิดอาการจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

คอหอย (Pharynx)

หน้าที่

 • ผนังของลำคอจะมีต่อมน้ำเหลืองและต่อมทอนซิล ทำหน้าที่กรองเชื้อโรคและจุลินทรีย์จากภายนอก

โรคทางเดินหายใจ

 • หากกรองหรือจำกัดเชื้อโรคจากภายนอกไม่สำเร็จ จะเป็นสาเหตุการติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจ ซึ่งก็คือ “โรคไข้หวัด” นั่นเอง แบ่งตามอวัยวะที่เกิดอาการอักเสบออกเป็นจมูกอักเสบเฉียบพลัน กล่องเสียงอักเสบเฉียบพลัน ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน เส้นเสียงอักเสบเฉียบพลัน


กล่องเสียง (Larynx)

หน้าที่

 1. มีหน้าที่หลักคือ เปิดแบะปิดทางเดินหายใจ
 2. ขณะที่กลืนอาหารจะมีกระดูกอ่อนแผ่นเรียบแบนปิดทางเดินหายใจไว้ ป้องกันไม่ให้อาหารและน้ำเข้าสู่หลอดลม

โรคทางเดินหายใจ

 • หากกระดูกอ่อนแผ่นเรียบทำงานผิดปกติจะมีภาวะเสี่ยงที่สิ่งแปลกปลอมจะหลุดเข้าหลอดลมสูง จนอาจเป็นต้นเหตุของโรคปอดอักเสบ หรือสิ่งแปลกปลอมอุดตันจนขาดอากาศหายใจ


หลอดลม (Trachea) ขั้วปอด (Bronchus)

หน้าที่

 • ผนังภายในมีต่อมที่จะหลั่งสารหล่อลื่นทำหน้าที่กำจัดฝุ่นละออง ขนภายในผนังจะขับสารหล่อลื่นไปทางลำคอ จนทำให้ไอเพื่อขับสิ่งแปลกปลอมออกมาในรูปเสมหะ หรืออาจกลืนลงกระเพาะอาหาร พร้อมน้ำลาย

โรคทางเดินหายใจ

 1. หลอดลมและขั้วปอดอักเสบ
 2. หลอดลมฝอยอักเสบ
 3. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 4. หอบ หืด


ปอด (Lung)

หน้าที่

 • แลกเปลี่ยนแก๊ส เม็ดเลือดแดงที่อยู่ในหลอดเลือดภายในถุงลมปอดกระจายตัวเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊ส

โรคทางเดินหายใจ

 1. ถุงลมโป่งพอง
 2. ปอดอักเสบ
 3. มะเร็งปอด

 

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »