ปอด (Lung)

SPONSORED LINKS

ปอด (Lung) มีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือ แลกเปลี่ยนแก๊ส โดยอาศัยถุงลมปอดที่มีอยู่จำนวนมาก เม็ดเลือดแดงที่อยู่ภายในหลอดเลือดภายในถุงลมปอดกระจายตัวเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊ส พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สยิ่งมาก การแลกเปลี่ยนแก๊สก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นพึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคจากภายนอกด้วยเช่นกัน

หากเรานำถุงลมปอดของคนๆ หนึ่งมาแผ่เรียงกัน พื้นที่ทั้งหมดจะมีขนาดใหญ่มากเท่ากับ 80 เท่าของพื้นที่ผิวหนังทั้งหมด ในผู้ใหญ่จะหายใจเฉลี่ยนาทีละ 12-18 ครั้งต่อนาที ใน 1 วันจะหายใจประมาณ 20,000 ครั้ง ปริมาณอากาศทที่หายใจเข้าสู่ปอดในแต่ละวันมากกว่า 10,000 ลิตร นี่คือสาเหตุว่า เหตุใดที่เชื้อโรคจากภายนอกจึงลุกล้ำเข้าทางเดินหายใจได้เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะในเมืองหลวงที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น ทำให้การแพร่กระจายของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว การพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา ก็จะเพิ่มโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคหลากหลายประกอบกับคุณภาพของอากาศในเมืองใหญ่ไม่ดีนัก ทำให้มีเชื้อโรคปะปนอยู่มาก นอกจากทางเดินหายใจจะรับผิดชอบเรื่องการหายใจแล้ว ยังต้องรับมือกับเชื้อโรคและสารพิษจำนวนมากอีกฉะนั้น ทางเดินหายใจจึงเป็นอวัยวะที่มีการติดเชื้อได้ง่ายที่สุด เมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นๆ ของภายในร่างกาย

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »