ล้างพิษนิโคตินในตับ และล้างพิษอาการผิดสำแดง

SPONSORED LINKS

สูตรล้างพิษนิโคตินในตับ และล้างพิษอาการผิดสำแดง

สูตรล้างสารพิษนิโคตินในตับ สำหรับคนจะอดบุหรี่ ง่ายๆ ด้วยใบรางจืดกับน้ำซาวข้าว และยังช่วยล้างพิษจากอาการผิดสำแดงอื่นๆ ได้อีกด้วย การล้างสารพิษนิโคตินในตับ สำหรับคนจะอดบุหรี่ โดยนำรางจืดกับน้ำซาวข้าวมาปรุงเป็นยาสมุนไพร ให้เลือกใช้ใบ ราก เถา ตำราว่าสรรพคุณที่ดีที่สุดของรางจืดจะอยู่ที่ราก ถ้าใช้ใบหรือเถาไม่มีราก ให้เลือกใบรางจืดที่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไป โขลกให้แหลกผสมน้ำซาวข้าว เพราะน้ำซาวข้าวจะเป็นน้ำกระสายยาเพื่อให้ฤทธิ์ยาแล่นเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็ว คั้นน้ำดื่ม หรือนำมาหั่นฝอย ผึ่งให้แห้ง ชงน้ำร้อนดื่ม

หากเป็นส่วนราก (อายุ 2 ปีขึ้นไป) ให้นำมาโขลก หรือฝนกับฝาหม้อดิน ผสมน้ำซาววข้าว 5 กรัม ดื่มเป็นประจำแทนน้ำได้ยิ่งดี สำหรับผู้ที่จะถอนพิษนิโคนตินในตับจากบุหรี่ให้ทดลองทำกับตัวเองได้ วิธนี้ในแหล่งข้อมูลรายงานว่าได้ลองใช้กับคนซึ่งเคยติดบุหรี่มากถึงวันละ 3 ซอง ปัจจุบันสามารถเลิกบุหรี่ได้โดยเด็ดขาด และมีสุขภาพดีกว่าเดิมมาก

รางจืด น้ำซาวข้าว ยังช่วยล้างพิษจากอาการผิดสำแดงอื่นๆ ได้อีกด้วย โดยอาการผิดสำแดงเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ที่มีอาการแพ้ต่างๆ ซึ่งเกษตรกรและชาวบ้านส่วนใหญ่มักเกิดอาการแบบนี้ขึ้นเช่น การแพ้อาการผิดสำแดงจากอาหาร เครื่องดื่ม พืช-แมลงในธรรมชาติ และการแพ้สารเคมีจากยาปราบศัตรูพืช เป็นตัน

ภูมิปัญญาชาวบ้านไทยเรามีวิธีการรักษาอาการผิดสำแดงและสารเคมี ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว ซึ่งบอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันก็มีผู้ใช้วิธีนี้กันอยู่มากมายซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆ ที่สามารถใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นอาการผิดสำแดงจากอะไรก็ตาม

ส่วนผสม และอุปกรณ์

น้ำซาวข้าว 100 มิลลิตร (หรือซีซี) เหง้ารางจืด 1 เหง้า และฝาหม้อดิน

วิธีการทำ

ให้นำน้ำซาวข้าวเข้มข้นที่ได้จากการซาวข้าวใหมๆ 100 มิลลิลิตรมาเตรียมไว้หลังจากนั้นให้นำเหง้ารางจืด มาทำการฝนกับฝาหม้อดินพอประมาณ แล้วจึงนำน้ำซาวข้าวมาผสมกับเหง้ารางจืดที่ฝนแล้ว ทำการคนให้เข้ากันแล้วสามารถนำมาดื่มล้างแก้พิษแก้ผิดสำแดงได้ดีครับ

หมายเหตุ การนำรากเหง้ารางจืดมาฝนกับฝาหม้อดิน เพราะฝาหม้อดินมีธาตุเย็นช่วยดับพิษได้ดีครับ

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »