ห้ามเชื่อว่า “ป่วย” จากการดูค่าความดันโลหิต

SPONSORED LINKS

ห้ามเชื่อว่า “ป่วย” จากการดูค่าความดันโลหิตเพียงอย่างเดียว

ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีจำนวน “ผู้ป่วย” มากมายเหลือเกิน มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 40 ล้านคน ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (ไขมันในเลือดสูง) อีก 30 ล้านคน

ความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมี “ค่ามาตรฐาน” ของมัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกว่าหากเกินกว่าค่านี้หมายความว่าคุณกำลังป่วย ความดันโลหิตมีค่ามาตรฐานกำหนดไว้ดังนี้ ค่าความดันโลหิตตัวบน (ความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัว) อยู่ที่ 140 มิลลิเมตรปรอท ค่าความดันโลหิตตัวล่าง (ความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายตัว) คือ 90 มิลลิเมตรปรอท เมื่อตัวเลขเกินกว่าค่าทั้งสองนี้ ก็จะถูกหาว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ก่อนอื่นผมต้องบอกว่าค่ามาตรฐานความดันโลหิตนั้นไม่จริงเลยครับ แม้สมาคมเฉพาะทางด้านโรคภัยไข้เจ็บจะถูกจัดตั้งขึ้น แต่พวกเขากลับรวมหัวกันกำหนดค่าตัวเลขโดยไม่มีหลักฐานอะไรมารองรับเลย โดยเฉพาะ “การจำกัดค่ามาตรฐานความดันโลหิต” ผมว่าเป็นอะไรที่รับไม่ได้ที่สุด

ในปี ค.ศ. 1998 เกณฑ์มาตรฐานของค่าความดันโลหิตบนและตัวล่างจากผลสำรวจทั่วประเทศของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นคือ 160/95 มิลลิเมตร ปรอท แต่ในปี ค.ศ. 2000 กลับดึงลงมาอยู่ที่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทโดยปราศจากเหตุผลชัดเจน หากปรับไปอยู่เกณฑ์ของ ค.ศ. 1998 คนญี่ปุ่นที่มีอาการความดันโลหิตสูงจะอยู่ที่ 16 ล้านคนเท่านั้น พอปรับเกณฑ์ใหม่ตัวเลขจึงพุ่งขึ้นไปถึง 37 ล้านคน ยิ่งกว่านั้นในญี่ปุ่นยังมีการตรวจโรคอ้วนที่เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 2008 เหมารวมถึงโรคเบาหวานและโรคไต จึงกำหนดให้คนอายุตั้งแต่ 19-64 ปี ต้องเข้ารับการรักษาหากความดันโลหิตเกิน 130/80 มิลลิเมตรปรอทในที่สุด

90% ของภาวะความดันโลหิตสูงมีสาเหตุไม่ชัดเจน ไม่พบข้อมูลและหลักฐานว่าเมื่อความดันโลหิตลดลงจะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง หรือมีโอกาสเป็นโรคหัวใจรวมถึงกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) น้อยลงไปเลย พอโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นๆ หลอดเลือดแดงจะเริ่มแข็งขึ้นจะไม่ส่งโลหิตไปถึงส่วนปลาย ดังนั้น ถ้ายิ่งแก่ตัว ความดันโลหิตจึงยิ่งสูงเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงสมองและแขนขาให้ทั่วถึงไงล่ะครับ ซึ่งถ้ากินยาลดความดันโลหิตก็อาจจะเกิดอาการสมองเสื่อมหรือเดินเซได้

ที่ฟินแลนด์มีการสำรวจภูมิหลังของชายหญิงอายุตั้งแต่ 75-85 ปีที่ “ไม่ดื่มยาลดความดัน” พบว่ากลุ่มคนอายุมากกว่า 80 ปี คนที่มีความดันโลหิตสูงสุดเกิน 180 มิลลิเมตรปรอทมีอัตราการอยู่รอดมากสุด ขณะอัตราการอยู่รอดของคนที่มีค่าความดันอยู่ที่ 140 มิลลิเมตรปรอทกลับลดต่ำลง ทว่าญี่ปุ่นกลับบอกว่าความดัน 130 มิลลิเมตรปรอท หมายถึง “ป่วย” ให้กินยาลดความดันเสียอย่างนั้น

ความจริงคอเลสเตอรอลที่คอยดูดซับของเสียเองก็เป็น “รากฐานของการมีอายุยืนยาว” เช่นกัน หากย้อนรอยตามสืบประวัติชาวเมืองฟุกุอิประมาณ 37,000 คนในยุค 80 เป็นเวลา 5 ปี จะพบว่ากลุ่มชายและหญิงที่มีค่าคอเลสเตอรอลต่ำสุดมีอัตรายการเสียชีวิตสูงที่สุด ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่แน่ชัดว่าในเพศชายยิ่งค่าคอเลสเตอรอลสูง อัตราการเสียชีวิตโดยรวมจะลดต่ำลง

กระนั้นค่ามาตรฐานในการรักษาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจนทุกวันนี้ ยาลดคอเลสเตอรอลคือ “ตะเกียงวิเศษ” เรียกเงินได้เป็นร้อยล้านหรือล้านล้านเย็นทีเดียว ดังนั้น ขอให้คุณเชื่อในพลังของร่างกาย อย่ามองแค่ตัวเลขจากผลการตรวจเพียงอย่างเดียวนะครับ

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »