ผลวิจัยพบว่า คนที่พอใจกับกระบวนการรักษาทางการแพทย์ เสียชีวิตไวกว่าถึง 26%

SPONSORED LINKS

ผลวิจัยพบว่า คนที่พอใจกับกระบวนการรักษาทางการแพทย์ เสียชีวิตไวกว่าถึง 26%

มีข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับ ปี ค.ศ. 2012 สมาคมแพทย์สหรัฐอเมริกาตีพิมพ์บทความ ราคาของความพอใจ ในนิตยสารชื่อดัง ทำให้เกิดเสียงสะท้องมากมาย พวกเขาทำการวิจัยถึง 5 ปี เพราะต้องตรวจสอบด้านสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากคนอเมริกันกว่า 50,000 คนที่มีประกันสุขภาพก่อนจะได้ผลลัพธ์ที่น่าตกใจ

คน 50,000 คนไปโรงพยาบาลเฉลี่ยปีละ 5 ครั้ง พวกเขาให้คนไข้ประเมิน “ระดับความพึงพอใจ” ที่มีต่อบริการในโรงพยาบาลตลอดระยะเวลา 1 ปี ใน 5 หัวข้อต่อไปนี้

  1. หมอรับฟังเรื่องราวของคุณด้วยความเอาใจใส่หรือไม่
  2. หมออธิบายด้วยคำพูดที่เข้าใจง่ายหรือไม่
  3. หมอเคารพในสิ่งที่คุณบอกหรือไม่
  4. หมอให้เวลากับคุณเท่าที่คุณต้องการหรือไม่
  5. คุณพึงพอใจกับการบริการของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือไม่

แน่นอนอยู่แล้วว่า ยิ่งได้รับการตรวจรักษาอย่างถี่ถ้วนจากหมอและโรงพยาบาลที่แสนใจดีแล้ว ย่อมต้องมีระดับความพึงพอใจสูง ผลลัพธ์ของแบบสอบถามแบ่งออกได้ 4 ระดับ กลุ่มที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุดเข้าโรงพยาบาลมากกกว่ากลุ่มที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุดถึง 9% และใช้เงินไปกับการรักษาหรือค่ายามากกว่าถึง 9% เช่นกัน คนที่พึงอใจการรักษาเป็นคนประเภท “กันไว้ดีกว่าแก้” ดังนั้นพอเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายก็จะรีบไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจ รวมไปถึงกินยาบ่อย ทว่าเมื่อติดตามดูพวกเขาใน 4-5 ปีให้หลัง กลับพบว่า กลุ่มที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุดเสียชีวิตเร็วกว่ากลุ่มที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุงถึง 26%

ถ้าเป็นไปได้สมาคมแพทย์สหรัฐอเมริกาคงไม่อยากรายงานเท่าไรว่า เงินจำนวนมากที่จ่ายไปกับยาและค่ารักษาจากการเข้าโรงพยาบาลติดต่อกันมานานก็เหมือนเป็นการบั่นทอนให้ชีวิตสั้นลงนั้นเองครับ

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »