สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม

SPONSORED LINKS

สมองเสื่อม เกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์คินสัน โรคเซลล์สมองเสื่อมชนิดอื่นๆ เนื้องอกสมอง โพรงสมองคั่งน้ำ ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น ซิฟิสลิส เอดส์ ภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด คือโรคอัลไซเมอร์ และพบรองลงมา คือ โรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉลี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรค อัลไซเมอร์ จะอยู่ได้นาน 8-10 ปี

ประมาณะร้อยละ 5-10 ของผู้ป่วยสมองเสื่อม เกิดจากภาวะสมองเสื่อมที่อาจแก้ไขได้ ซึ่งที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ได้แก่ ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอย์ ขาดวิตามินบี 12 โพรงสมองคั่งน้ำ ภาวะซึมเศร้า อย่างไรก็ตามพบว่า เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้วไม่ได้แปลว่าผู้ป่วยทุกรายจะมีความจำที่ดีขึ้นเสมอไป

โรคอัลไซเมอร์เกิดจากอะไร

ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน ทราบแต่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างในสมองขึ้น จนทำให้สมองทำหน้าที่ลดลงและเหี่ยวไป ความผิดปกติเกิดจากปัจจัยทางด้านพันธุกรรม ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน โรคนี้ไม่ได้เป็นโรคติดต่อ แต่อาจมีการถ่ายทอดในครอบครัวทางกรรมพันธุ์ได้ในผู้ป่วยส่วนน้อย แต่ส่วนใหญ่จะไม่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ อายุที่มากขึ้น โดยจะพบในผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และจะพบมากขึ้นสองเท่าทุกๆ 5 ปี คือ ร้อยละ 1 ตอนอายุ 60 ปี เป็นร้อยละ 2 ตอน 65 ปี เพิ่มจนเป็นร้อยละ 32 ตอน 85 ปี ดังนั้น เนื่องจากปัจจุบันนี้คนเราอายุยืนขึ้น จึงพบโรคนี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็นปัญหาที่สำคัญของทุกประเทศ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การวินิจฉัยโรคนี้ให้ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อชะลอการดำเนินโรค และในปัจจุบันนี้มีการศึกษาถึงวิธีต่างๆ ในการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ แต่ยังไม่ได้ผลชัดเจน

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »