การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม

SPONSORED LINKS

การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม

โดยปกติแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม อาจเป็นแพทย์ระบบประสาท แพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ หรือจิตแพทย์ เมื่อมาพบแพทย์และสงสัยว่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อม แพทย์จะดำเนินการหลายอย่างเพื่อวินิจฉัยโรค ดังนี้

  • ซักประวัติและตรวจร่างกาย การซักประวัติต้องการรายละเอียดของอาการของผู้ป่วยอย่างมาก แต่ผู้ป่วยมักให้ประวัติไม่ได้เนื่องจากหลงลืม จึงควรมีญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยที่อยู่กับผู้ป่วยมานาน และทราบรายละเอียดอย่างดี โดยจะซักในเรื่องอาการหลงลืม ความสามารถของสมองในด้านต่างๆ พฤติกรรม อารมณ์ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน วันที่เริ่มมีอาการ อาการของผู้ป่วย มีปัจจัยเสี่ยง ยาที่ใช้อยู่ และตรวจร่างกายเพื่อหาความผิดปกติที่อาจบ่งบอกสาเหตุการเกิดโรค
  • ประเมินเบื้องต้นว่ามีอาการซึมเศร้าหรือไม่ เนื่องจากผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าอาจความจำไม่ดี และเมื่อรักษาภาวะซึมเศร้าแล้วความจะจะดีขึ้น นอกจากนั้นผู้ป่วยสมองเสื่อมเองก็ยังอาจมีอารมณ์ซึมเศร้าร่วมด้วยได้
  • ทดสอบความจำ โดยแบบประเมินความจำ ซึ่งมีความยากง่ายแตกต่างกันไป การทดสอบโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที แต่ในบางรายอาจต้องทดสอบละเอียดขึ้น ใช้เวลาเป็นชั่วโมง ตามระดับความรุนแรนของผู้ป่วยและระดับการศึกษาเดิมของผู้ป่วย
  • ตรวจเลือด เพื่อหาสาเหตุอื่นที่อาจทำให้ความจำไม่ดี เช่น ไทรอยด์ ทำงานน้อยไป เกลือแร่ผิดปกติ ขาดสารอาหารบางชนิด โรคซิฟิลิส
  • ตรวจภาพถ่ายสมอง อาจเป็นเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • การตรวจอื่นๆ ซึ่งพิจารณาทำเฉพาะในรายที่มีข้อบ่งชี้ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค เช่น การถ่ายภาพสมองด้วยเทคนิคพิเศษบางอย่างการตรวจน้ำไขสันหลัง การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »