ภาววะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) และภาวะเปราะบาง (Frailty)

SPONSORED LINKS

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) และภาวะเปราะบาง (Frailty)

กลุ่มอาการสูงอายุที่เริ่มอยู่ในความสนใจของวงการแพทย์มากขึ้น ได้แก่ ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) และภาวะเปราะบาง (Frailty) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผู้สูงอายุ โดยภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ผู้ป่วยจะมีมวลกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และสมรรถภาพทางกายลดลง ส่วนภาวะเปราะบางนั้น ผู้ป่วยจะมีน้ำหนักตัวที่ลดลงโดยไม่ได้ตั้งใจ รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรง มีการใช้พลังงานน้อย เดินช้าและแรงบีบมือน้อยลง

ทั้งสองภาวะนี้ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้สูงอายุ เช่น เดินไม่มั่นคง หกล้ม ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันลดลง ติดเชื้อง่าย ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่นานขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษามากขึ้น คุณภาพชีวิตน้อยลงและอาจเกิดการเสียชีวิตตามมา

การรักษา

จะเป็นการรักษาตามสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือภาวะเปราะบาง นอกจากนี้จะเน้นการรักษาโดยการออกกำลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการได้รับอาหารที่เพียงพอทั้งพลังงาน โปรตีน วิตามินและแร่ธาตุ

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »