กลุ่มอาการสูงอายุ คืออะไร

SPONSORED LINKS

กลุ่มอาการสูงอายุ คือ กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ โดยไม่จำเพาะต่อระบบอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งที่ชัดเจน แต่มักเกิดจากโรคต่างๆ ได้มากมายหลายระบบ ทำให้วินิจฉัยแต่สาเหตุที่แท้จริงได้ยาก กลุ่มอาการนี้ประกอบไปด้วย

  • การรู้คิดบกพร่อง ซึ่งหากเป็นระยะสั้น บ่งถึงภาวะซึม สับสนเฉียบพลัน และถ้าเป็นเรื้อรังจะบ่งถึงภาวะสมองเสื่อม นอกจากนั้นยังรวมถึงภาวะซึมเศร้าที่พบได้บ่อยขึ้นในผู้สูงอายุอีกด้วย
  • การเดินไม่มั่นคงและหกล้ม
  • การสูญเสียความสามารถในการเดินและอยู่นิ่งบนเตียง
  • ปัสสาวะเล็ดราดหรืออุจจาระราด
  • กลุ่มอาการที่เกิดจากผลข้างเคียงในการรักษา โดยเฉพาะผลข้างเคียงจากยา
  • ขาดสารอาหาร
  • ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและภาวะเปราะบาง
  • นอนไม่หลับ
  • สูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวัน

กลุ่มอาการผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มอาการที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการประเมินผู้ป่วย ซึ่งอาจเกิดจากโรคทางกายในระบบต่างๆ หรือหลายระบบ และอาจเกิดจากปัจจัยที่ไม่ใช่โรคทางกายแต่มีผล กระทบต่อการเจ็บป่วย เช่น ปัจจัยทางครอบครัว สิ่งแวดล้อม กลุ่มอาการสูงอายุหลายๆ ครั้งสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ หรือถึงแม้ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่ก็อาจป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากกลุ่มอาการดังกล่าวได้

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »