โรคไข้หวัดใหญ่

SPONSORED LINKS

โรคไข้หวัดใหญ่ จะมีการระบาดครั้งใหญ่เป็นประจำในช่วงฤดูหนาวโดยเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน คือ ชนิดเอ บี และซี เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดซีนั้นพบน้อย พบในวงแคบ และไม่รุนแรง ส่วนชนิดบีพบเฉพาะในคน และไม่ค่อยทำให้เกิดอาการรุนแรง แต่ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอนั้น พบได้ในคนและสัตว์นานาชนิด สามารถก่อโรคได้รุนแรง และเป็นปัญหาของโลกเกือบทุกปี เพราะมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ในประเทศไทย

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะเข้าสู่ร่างกายทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะมาจากน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย เมื่อมีการไอหรือจาม ทำให้เชื้อแพร่กระจายในอากาศ เมื่อสูดเข้าไปในทางเดินหายใจ จะทำให้เกิดโรคภายใน 1-3 วัน นอกจากนี้อาจติดต่อโดยการไปจับสิ่งของที่ปนเปื้อนน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ป่วย เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได แก้วน้ำ โทรศัพท์ แล้วมาจับบริเวณใบหน้าทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายทางจมูกได้

โดยส่วนใหญ่โรคนี้ไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงใดๆ กับคนทั่วไป แต่ในผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง หัวใจวาย โรคเบาหวาน โรคไตวาย ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจเกิดปัญหาแทรกซ้อนได้มาก เช่นปอดอักเสบติดเชื้อ ทั้งจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เองและเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ในประเทศไทยเองก็มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ 20,000-50,000 รายทุกปี แต่อัตราการเสียชีวิตไม่ถึง 10 รายต่อปี โดยส่วนใหญ๋ผู้ที่เสียชีวิตมักเป็นผู้สูงอายุ

อาการของไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งมักมีอาการมาในช่วง 3-4 วันแรก หลังจากนั้นอาจเจ็บคอ ไอแห้งๆ คัดจมูกและน้ำมูกไหล โดยทั่วไปจะมีอาการอยู่ประมาณ 7-10 วัน บ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุอาจมีอาการไม่ชัดเจน บางครั้งอาจมีไข้ อ่อนเพลีย ซึม สับสันหรือช่วยเหลือตนเองได้ลดลง

การรักษาเมื่อมีอาการไม่สบายเกิดขึ้นแล้ว ก็เหมือนกับที่กล่าวแล้วในเรื่องไข้หวัด นอกจากนี้เด็กควรหลีกเลี่ยงการกินยาแอสไพรินเพื่อลดไข้เนื่องจากอาจทำให้เกิดกลุ่มอาการไรย์ (Reye’s syndrome) ได้ สำหรับยากดการเพิ่มจำนวนของไวรัส ได้แก่ amantadine, rimantadine และ neuraminidase inhibitors (oseltamivir และ zanamivir) นั้นมักไม่ต้องใช้และไม่ค่อยมีในโรงพยาบาลทั่วไป เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้และปัจจุบันไวรัสมีการดื้อยามากขึ้น ส่วนใหญ่จึงใช้ในรายที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงเท่านั้น

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »