โรคเกาต์

SPONSORED LINKS

โรคเกาต์ เป็น โรคข้ออักเสบ ชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการสะสมผลึกของกรดยูริกในข้อ ซึ่งจะเกิดการสะสมขึ้นเมื่อในร่างกายมีระดับของกรดยูริกสูง สาเหตุหลักๆ เกิดจากออาหาร พันธุกรรมและปัญหาทางระบบเมแทบอลิกของร่างกาย เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อ้วน ไตทำงานบกพร่อง

กรดยูริกคืออะไร มาจากไหน

ในร่างกายของทุกคนมีกรดยูริกอยู่ การสร้างกรดยูริกเป็นกระบวนการปกติของร่างกาย แต่จะมีค่าไม่สูงมาก ซึ่งกรดยูริกเกิดจากการตายของเซลล์แล้วมีการปล่อยสารที่ชื่อ พิวรีน ออกมาและไปเปลี่ยนกรดยูริกต่อไป ปกติกรดยูริกจะถูกขับออกทางไต แต่หากมีระดับสูงเกินกว่าที่ไตจะขับออกได้ ก็จะเกิดเป็นตะกอนผลึกสะสมในอวัยวะต่างๆ เช่น ข้อ และทำให้เกิดโรคเกาต์ขึ้น หากกินอาหารที่มีพิวรีนสูง ก็จะทำให้มีกรดยูริกสูงเช่นกัน

ปัจจัยเสี่ยงของโรคเกาต์

 • กรดยูริกสูง ถ้ากรดยูริกสูงเกิน 6.8 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจะเกิดการตกตะกอนของผลึกกรดยูริกตามข้อขึ้น
 • เพศชายมีโอกาสเกิดโรคเกาต์มากกว่าเพศหญิง แต่เมื่อผู้หญิงหมดประจำเดือน จะมีโอกาสเกิดโรคเกาต์มากขึ้น
 • อายุ โดยปกติโรคเกาต์มักเกิดในคนที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ยกเว้นในคนที่มีส่วนของพันธุกรรมมาเกี่ยวข้อง อาจเกิดก่อนอายุ 45 ปี
 • มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเกาต์ หนึ่งในสี่ของผู้ที่เป็นโรคเกาต์มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้
 • น้ำหนักตัวเกินหรืออ้วน
 • ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
 • โรคไต
 • กินอาหารที่มีน้ำตาลฟรุกโตสมาก รวมถึงเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
 • ยาบางชนิดทำให้กรดยูริกสูงขึ้นได้ เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาแอสไพริน
 • เกิดการกระทบกระเทือน บาดเจ็บที่บริเวณข้อ ทำให้มีการสะสมของผลึกกรดยูริก


อาการของโรคเกาต์

อาการของโรคเกาต์ มักเป็นแบบปวดที่ข้อภายในเวลารวดเร็วและรุนแรงร่วมกับมีอาการข้อบวมแดงและร้อน ตำแหน่งข้อที่จำเพาะมากกับโรคเกาต์คือข้อนิ้วหัวแม่เท้า ซึ่งครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคเกาต์มักจะเป็นที่ข้อนิ้วหัวแม่เท้าเป็นที่แรก ซึ่งอาจเกิดจากเป็นจำแหน่งที่ลงน้ำหนักมากและอาจเย็นกว่าที่อื่น ทำให้มีผลึกยูริกสะสม และมักเป็นเพียง 1-2 ข้อในตอนแรกเริ่มแต่ข้ออื่นๆ ก็เป็นได้ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เช่น ข้อเท้า ข้อเข่า ข้อมือ ข้อศอก นิ้วมือ และอาจเป็นที่ตำแหน่งนอกข้อได้ เช่นเอ็นร้อยหวาย หากมีอาการเกาต์เป็นระยะเวลานานและไม่ได้รับการรักษา อาจเป็นพร้อมกันหลายๆ ข้อได้ และอาจทำให้เกิดก้อนบริเวณรอบข้อและเส้นเอ็น ภายในมีผลึกแข็งๆ สีขาวคล้ายช็อก และอาจทำให้ข้อผิดรูป ถูกทำลายและเดินลำบากได้

สิ่งที่กระตุ้นการเกิดข้ออักเสบเกาต์

 • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเบียร์
 • กินอาหารที่มีพิวรีนสูง เช่น สัตว์เนื้อแดง เครื่องในสัตว์ สัตว์ทะเล ชนิดมีเปลือก ปลาดุก ปลาอินทรีย์ ปลาไส้ตัน ปลาซาร์ดีน ชะอม กระถิน เห็ด ถั่วแดง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วดำ น้ำต้มกระดูก น้ำซุปต่างๆ ซุปก้อน
 • การผ่าตัดหรือเจ็บป่วยหนักกระทันหัน ที่ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนบนเตียงสักระยะ
 • ได้รับการฉายรังสี
 • เริ่มรักษาด้วยยาลดกรดยูริก ในระยะแรกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระดับกรดยูริก ถึงแม้จะลดลง แต่ก็กระตุ้นการเกิดข้ออักเสบได้

การป้องกัน

 • ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ แต่หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำหวานเพื่อหลีกเลี่ยงฟรุกโตส
 • ตรวจระดับกรดยูริก ระดับที่เหมาะควรต่ำกว่า 6 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
 • กินอาหารที่มีวิตามินมากๆ โดยเฉพาะวิตามินซี
 • หากกรดยูริกสูง ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่พิวรีนสูง ดังกล่าวข้างต้นและหลีกเลี่ยงฟรุกโตส
 • หากสงสัยว่ามีข้ออักเสบเกาต์โดยที่ยังไม่ค่อยเป็น ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การวินิจฉัยที่ชัดเจนตั้งแต่ในครั้งแรก
 • หากเคยมีข้ออักเสบเกาต์ ผู้ป่วยควรทราบว่ามีปัจจัยอะไรที่กระตุ้นบ้าง และหลีกเลี่ยงปัจจัยนั้น
 • หากมีข้ออักเสบเกาต์และกรดยูริกสูง ควรได้รับยาลดกรดยูริก เช่น ยา allopurinol, ยา probenecid และได้ยาระงับอาการอักเสบจากเกาต์ เช่น ยา colchicine ยาแก้ปวดจากการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) หรือยาสเตียรอยด์ในผู้ป่วยบางราย และมียาระงับอาการเตรียมเอาไว้ เผื่อกรณีเกิดมีข้ออักเสบขึ้น
SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »