โรคเกาต์

SPONSORED LINKS

โรคเกาต์ เป็น โรคข้ออักเสบ ชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการสะสมผลึกของกรดยูริกในข้อ ซึ่งจะเกิดการสะสมขึ้นเมื่อในร่างกายมีระดับของกรดยูริกสูง สาเหตุหลักๆ เกิดจากออาหาร พันธุกรรมและปัญหาทางระบบเมแทบอลิกของร่างกาย เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อ้วน ไตทำงานบกพร่อง

กรดยูริกคืออะไร มาจากไหน

ในร่างกายของทุกคนมีกรดยูริกอยู่ การสร้างกรดยูริกเป็นกระบวนการปกติของร่างกาย แต่จะมีค่าไม่สูงมาก ซึ่งกรดยูริกเกิดจากการตายของเซลล์แล้วมีการปล่อยสารที่ชื่อ พิวรีน ออกมาและไปเปลี่ยนกรดยูริกต่อไป ปกติกรดยูริกจะถูกขับออกทางไต แต่หากมีระดับสูงเกินกว่าที่ไตจะขับออกได้ ก็จะเกิดเป็นตะกอนผลึกสะสมในอวัยวะต่างๆ เช่น ข้อ และทำให้เกิดโรคเกาต์ขึ้น หากกินอาหารที่มีพิวรีนสูง ก็จะทำให้มีกรดยูริกสูงเช่นกัน

ปัจจัยเสี่ยงของโรคเกาต์

 • กรดยูริกสูง ถ้ากรดยูริกสูงเกิน 6.8 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรจะเกิดการตกตะกอนของผลึกกรดยูริกตามข้อขึ้น
 • เพศชายมีโอกาสเกิดโรคเกาต์มากกว่าเพศหญิง แต่เมื่อผู้หญิงหมดประจำเดือน จะมีโอกาสเกิดโรคเกาต์มากขึ้น
 • อายุ โดยปกติโรคเกาต์มักเกิดในคนที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ยกเว้นในคนที่มีส่วนของพันธุกรรมมาเกี่ยวข้อง อาจเกิดก่อนอายุ 45 ปี
 • มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเกาต์ หนึ่งในสี่ของผู้ที่เป็นโรคเกาต์มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้
 • น้ำหนักตัวเกินหรืออ้วน
 • ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
 • โรคไต
 • กินอาหารที่มีน้ำตาลฟรุกโตสมาก รวมถึงเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
 • ยาบางชนิดทำให้กรดยูริกสูงขึ้นได้ เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาแอสไพริน
 • เกิดการกระทบกระเทือน บาดเจ็บที่บริเวณข้อ ทำให้มีการสะสมของผลึกกรดยูริก


อาการของโรคเกาต์

อาการของโรคเกาต์ มักเป็นแบบปวดที่ข้อภายในเวลารวดเร็วและรุนแรงร่วมกับมีอาการข้อบวมแดงและร้อน ตำแหน่งข้อที่จำเพาะมากกับโรคเกาต์คือข้อนิ้วหัวแม่เท้า ซึ่งครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคเกาต์มักจะเป็นที่ข้อนิ้วหัวแม่เท้าเป็นที่แรก ซึ่งอาจเกิดจากเป็นจำแหน่งที่ลงน้ำหนักมากและอาจเย็นกว่าที่อื่น ทำให้มีผลึกยูริกสะสม และมักเป็นเพียง 1-2 ข้อในตอนแรกเริ่มแต่ข้ออื่นๆ ก็เป็นได้ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เช่น ข้อเท้า ข้อเข่า ข้อมือ ข้อศอก นิ้วมือ และอาจเป็นที่ตำแหน่งนอกข้อได้ เช่นเอ็นร้อยหวาย หากมีอาการเกาต์เป็นระยะเวลานานและไม่ได้รับการรักษา อาจเป็นพร้อมกันหลายๆ ข้อได้ และอาจทำให้เกิดก้อนบริเวณรอบข้อและเส้นเอ็น ภายในมีผลึกแข็งๆ สีขาวคล้ายช็อก และอาจทำให้ข้อผิดรูป ถูกทำลายและเดินลำบากได้

สิ่งที่กระตุ้นการเกิดข้ออักเสบเกาต์

 • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเบียร์
 • กินอาหารที่มีพิวรีนสูง เช่น สัตว์เนื้อแดง เครื่องในสัตว์ สัตว์ทะเล ชนิดมีเปลือก ปลาดุก ปลาอินทรีย์ ปลาไส้ตัน ปลาซาร์ดีน ชะอม กระถิน เห็ด ถั่วแดง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วดำ น้ำต้มกระดูก น้ำซุปต่างๆ ซุปก้อน
 • การผ่าตัดหรือเจ็บป่วยหนักกระทันหัน ที่ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนบนเตียงสักระยะ
 • ได้รับการฉายรังสี
 • เริ่มรักษาด้วยยาลดกรดยูริก ในระยะแรกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระดับกรดยูริก ถึงแม้จะลดลง แต่ก็กระตุ้นการเกิดข้ออักเสบได้

การป้องกัน

 • ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ แต่หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำหวานเพื่อหลีกเลี่ยงฟรุกโตส
 • ตรวจระดับกรดยูริก ระดับที่เหมาะควรต่ำกว่า 6 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
 • กินอาหารที่มีวิตามินมากๆ โดยเฉพาะวิตามินซี
 • หากกรดยูริกสูง ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่พิวรีนสูง ดังกล่าวข้างต้นและหลีกเลี่ยงฟรุกโตส
 • หากสงสัยว่ามีข้ออักเสบเกาต์โดยที่ยังไม่ค่อยเป็น ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การวินิจฉัยที่ชัดเจนตั้งแต่ในครั้งแรก
 • หากเคยมีข้ออักเสบเกาต์ ผู้ป่วยควรทราบว่ามีปัจจัยอะไรที่กระตุ้นบ้าง และหลีกเลี่ยงปัจจัยนั้น
 • หากมีข้ออักเสบเกาต์และกรดยูริกสูง ควรได้รับยาลดกรดยูริก เช่น ยา allopurinol, ยา probenecid และได้ยาระงับอาการอักเสบจากเกาต์ เช่น ยา colchicine ยาแก้ปวดจากการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) หรือยาสเตียรอยด์ในผู้ป่วยบางราย และมียาระงับอาการเตรียมเอาไว้ เผื่อกรณีเกิดมีข้ออักเสบขึ้น
SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

อยากเริ่มเทรดทองแต่ไม่กล้า

🤜กลัวโดนกั๊กราค ...