โรคลมชัก

SPONSORED LINKS


ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะชักได้บ่อยขึ้น โดยพบว่ามีการเกิดโรคลมชักในผู้สูงอายุได้ร้อยละ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่พบโรคลมชักบ่อยเป็นอับดัสองรองจากผู้ป่วยเด็ก และในความเป็นจริงอาจมีการเกิดการชักสูงกว่านี้ แต่เนื่องจากมักมีการวินิจฉัยที่น้อยกว่าความเป็นจริงหรือวินิจฉัยไม่ได้บ่อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยสาเหตุของการชักมักเกิดจากความผิดปกติหลายอย่าง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง การติดเชื้อ โรคที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของเซลล์สมอง เช่น ภาวะสมองเสื่อมหรือความผิดปกติทางเมแทบอลิก

ผู้สูงอายุที่เกิดการชักมีโอกาสเกิดปัญหาจากการชักทั้งทางด้านร่างกาย การสูญเสียความมั่นใจ และการอยู่โดยพึ่งพาตนเองการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังมีปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายที่มีผลต่อการจัดการกับยากันชักที่ได้รับ และการตอบสนองของร่างกายต่อยากันชักก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนมีการใช้ยาหลายชนิด ทำให้มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาได้มาก

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุสำคัญของการชักในผู้สูงอายุและยังเป็นสาเหตุสำคัญของอาการชักต่อเนื่องอีกด้วย โดยพบว่าเป็นสาเหตุถึง 1 ใน 3 ของอาการชักต่อเนื่องในผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยทั่วไปอาการชัก มักเกิดในบริเวณที่มีเลือดออกในสมองส่วนที่ขาดเลือดเป็นบริเวณกว้าง โอกาสจะชักในสัปดาห์แรกหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีประมาณร้อยละ 15 การชักในช่วงแรกๆ (2-4 สัปดาห์) หลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะมีผลต่อการเพิ่มอัตราการเสียชีวิตและเกิดโรคลมชักเรื้อรังต่อไป

ภาวะสมองเสื่อม เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุชัก โดยมีอุบัติเหตุการณ์การชักสูงขึ้นถึง 10 เท่า แต่โดยทั่วไปมักควบคุมได้ไม่ยาก โดยผู้ที่สมองยิ่งเสื่อมยิ่งมีโอกาสชักสูงขึ้น สำหรับเนื้องอกในสมองที่ทำให้เกิดการชักในผูู้สูงอายุได้บ่อย ได้แก่ เนื้องอกที่เกิดจากเซลล์สมองเอง หรือแพร่กระจายมาจากส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งมักมาจากมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งไต มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งผิวหนัง โดยมะเร็งเต้านมคิดเป็น 2 ใน 5 ของมะเร็งที่แพร่กระจายมายังสมอง โดยทั่วไปผู้สูงอายุมีโอกาสมาโรงพยาบาลด้วยอาการชักจากโรคกลุ่มนี้น้อยกว่าคนหนุ่มสาว และอาจไม่แสดงอาการแขนขาอ่อนแรง ชาหรือปากเบี้ยวให้เห็น

การติดเชื้อของระบบประสาท เช่นสมองอักเสบ โดยเฉพาะจากเชื้อไวรัส Herpes simplex ผู้ป่วยอาจมาด้วยพฤติกรรมผิดปกติ ความจำระยะสั้นไม่ดี แพทย์จะตรวจเพิ่มเติมโดยการทำเอกซเรย์สมอง ซึ่งจะพบความผิดปกติในเนื้อสมอง ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองซึ่งจะตรวจพบหย่อมชัก และตรวจน้ำไขสันหลัง ซึ่งเมื่อส่งตรวจหาเชื้อจะพบเชื้อไวรัสดังกล่าว

อุบัติเหตุ เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการชักที่พบได้บ่อย โดยผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดโรคลมชักสูงกว่าเด็ก แต่มักไม่ค่อยชักทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุ ในผู้สูงอายุที่ประสบอุบัติเหตุจึงต้องระวังการเกิดเลือดคั่งในสมองให้ดี

ยา หลายชนิดอาจทำให้ผู้สูงอายุเกิดอาการชักได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาว เพราะผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะใช้ยาหลายชนิด ยาอาจอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และยาบางชนิดกระตุ้นการชัก ตลอดจนผู้สูงอายุนั้น มีโรคร่วมค่อนข้างมาก นอกจากนี้การงดเหล้าอย่างกะทันหันในผู้ที่ติดเหล้าเรื้อรัง ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการชักได้

 

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »