มึนศีรษะ

SPONSORED LINKS

อาการมึนศีรษะ คือ อาการที่ผู้ป่วยรู้สึกว่าร่างกายทรงตัวได้ไม่ดี มีการขยับเคลื่อนไหวทั้งที่ไม่มี โดยทั่วไปอาจแบ่งเป็น อาการมึนศีรษะแบบเฉียบพลัน คือมีอาการน้อยกว่า 1-2 เดือนและแบบเรื้อรัง คือมีอาการนานกว่า 1-2 เดือน จัดเป็นอาการที่ผู้สูงอายุเป็นได้บ่อย อาจเกือบร้อยละ 30 โดยเฉพาะในผู้หญิง และโอกาสเป็นเพิ่มร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี ที่มีอายุมากขึ้น บางครั้งอาจทำให้เกิดการหกล้ม หรือกังวลว่าจะล้ม ลุกขึ้นยืนแล้วความดันตก หมดสติ ซึมเศร้า คุณภาพชีวิตไม่ดี มีทุพพลภาพ จากการที่ไม่สามารถทำอะไรได้ อาการนี้อาจจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มอาการสูงอายุ เนื่องจากเกิดจากหลายภาวะร่วมกัน โดยผู้ที่มีอาการมึนศีรษะ อาจมีภาวะอื่นๆ เกิดร่วมกัน เช่น อาการซึมเศร้า เดินไม่ดี ความดันตกเมื่อลุกยืน เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ ใช้ยาหลายชนิด ต้อกระจก

ชนิดของอาการมึนศีรษะ

แบ่งออกเป็น 4 ชนิดย่อย ได้แก่

  • เวียนศีรษะ สิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุน หรือรู้สึกตัวเองหมุนมักเป็นอย่างรวดเร็ว ทันทีทันใดและเป็นช่วงๆ ถ้าเป็นมากอาจมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย
  • อาการก่อนเป็นลม รู้สึกหน้ามืด จากเลือดไปเลี้ยงสมอง ไม่พอ
  • อาการเสียการทรงตัว รู้สึกทรงตัวได้ไม่ดี โดยมีอาการที่ศีรษะมันเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทรับรู้ท่าทาง
  • อื่นๆ อาการไม่ชัดเจนนอกเหนือจาก 3 ชนิดข้างต้น ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปนกัน มากกว่า 1 ชนิดจาก 4 ชนิดข้างต้น

 

สาเหตุของอาการมึนศีรษะ

อาการนี้มักเกิดจากโรคเพียงอย่างเดียว หรือหลายโรคร่วมกันของระบบควบคุมการทรงตัว ซึ่งอาจเป็นระบบการทรงตัวในสมอง ระบบประสาทส่วนกลาง โรคที่ทำให้ความดันตกเมื่อลุกขึ้น เหตุทางจิตใจ โรคของระบบร่างกายยา ยา และเหตุอื่นๆ ตัวอย่างภาวะที่ทำให้เกิดอาการมึนศีรษะได้แก่

  • โรคของระบบประสาทการทรงตัว เช่น โรคหูชั้นใน ที่คนทั่วไปมักเรียกว่า น้ำในหูไม่เท่ากัน หรือได้ยาที่มีผลต่อระบบประสาทการทรงตัว
  • โรคของสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์คินสัน
  • โรคที่ทำให้ความดันตกเมื่อลุกขึ้น พบในผู้ที่ได้ยาบางชนิด ระบบประสาทอัตโนมัติไม่ดี หรือบางคนอาจจะมีความดันลดลงหลังกินอาหารทำให้เกิดอาการมึนศีรษะเวลาลุกขึ้นยืน และหลังกินอาหาร
  • เหตุทางจิตใจ เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล
  • ยาบางชนิดอาจทำให้มึนศีรษะได้ เช่น ยาแก้ปวดชนิดระงับประสาท ยาคลายกังวล ยารักษาภาวะซึมเศร้า ยาลดความดันโลหิต ยาปฏิชีวนะ บางชนิด ยาเคมีบำบัด ยาแก้ปวดแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ โดยจะมีผลต่ออาการมึนศีรษะแต่งต่างกัน

ดังนั้น หากไปปรึกษาแพทย์ แพทย์จะซักประวัติเกี่ยวกับอาการมึนศีรษะ เช่น เป็นพักๆ หรือเป็นตลอดเวลา สัมพันธ์กับกิจกรรมบางอย่าง หรือท่าทางหรือไม่ มีอาการอื่นขณะที่มึนศีรษะหรือไม่ เช่น เสียงดังในหู หูอื้อ เห็นภาพซ้อน พูดไม่ชัด เป็นล้ม มีสิ่งกระตุ้นอาการ โรคร่วมอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ ซีด เบาหวาน โรคไต วิตกกังวล ซึมเศร้า รวมถึงประวัติการใช้ยาต่างๆ หลังจากนั้นแพทย์จะทำการตรวจร่างกายทั่วไป เช่น การวัดความดันโลหิต การเดินและการทรงตัว ฯลฯ ขึ้นอยู่กับอาการที่บ่งชี้ว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใด

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »