ความต้องการระบบบริการฉุกเฉิน

SPONSORED LINKS

ความเหมาะสมของการใช้บริการฉุกเฉิน อาจประเมินความเหมาะสมได้จากความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย เช่น การใช้ระบบบริการฉุกเฉิน ระยะเวลาการอยู่ในห้องฉุกเฉิน การตรวจเพิ่มเติม การที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล นอกจากนั้น ความเหมาะสมของการใช้บริการฉุกเฉินอาจจะประเมินจากรูปแบบการใช้บริการอย่างเหมาะสม เช่น มีความพยายามในการติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ระดับต้นก่อนมาห้องฉุกเฉินหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบผู้สูงอายุและคนที่อายุน้อยกว่าแล้ว พบว่าผู้สูงอายุมีการใช้บริการฉุกเฉินอย่างเหมาะสมมากกว่า

 • การใช้ระบบบริการฉุกเฉิน (Emergency Medical Service:EMS) ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 85 ปี มีการใช้ระบบบริการฉุกเฉินมากกว่าคนหนุ่มสาว  และมีแนวโน้มของการใช้ด้วยภาวะฉุกเฉินที่รุนแรงมาก มากกว่าคนหนุ่มสาว
 • ความฉุกเฉินของอาการที่นำมาโรงพยาบาล ผู้สูงอายุมักมาห้องฉุกเฉินด้วยความเจ็บป่วยกะทันหันมากกว่าคนหนุ่มสาว โดยอายุยิ่งมากขึ้นโอกาสที่มาด้วยการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ยิ่งมากขึ้น
 • ระยะเวลาในการอยู่ในแผนกฉุกเฉินและการตรวจค้นเพิ่มเติม ผู้ป่วยสูงอายุมีระยะเวลาการอยู่ในแผนกฉุกเฉินและการตรวจเพิ่มเติมนานกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆร้อยละ 19-58 โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ต้องมีการตรวจค้นเพิ่มเติมมากกว่ากลุ่มอื่น ดังเช่น เมื่อเทียบกับคนอายุน้อยกว่า ผู้สูงอายุมีโอกาสรับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiograms) มากกว่า (ร้อยละ 40.8 เมื่อเทียบกับร้อยละ 8.9) ตรวจเลือด (ร้อยละ 54.6 เมื่อเทียบกับร้อยละ 19.5) ตรวจภาพถ่ายรังสี (ร้อยละ 52.2 เมื่อเทียบกับร้อยละ 37.2) และมีโอกาสได้รับการตรวจหลายการทดสอบมากกว่าคนอายุน้อยกว่า
 • การรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้สูงอายุที่มาห้องฉุกเฉินจำนวนหนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่งจะได้รับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งมากกว่าผู้ป่วยอายุน้อยกว่าถึง 2.5-5.6 เท่า และอัตราการรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุ จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้น

ภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

 • โรคระบบประสาท ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง การเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้สึกตัว หมดสติและอาการชัก
 • โรคทางจิตประสาท ได้แก่ อาการซึม สับสนเฉียบพลัน (delirium)
 • การหกล้ม อุบัติเหตุ และกระดูกหัก
 • โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉลียบพลัน (acute myocardial infarction) ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (acute coronary syndrome) หัวใจล้มเหลว (congestive heart failure) และหัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmias)
 • โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบ
 • โรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น ระดับน้ำในเลือดต่ำ (hypoglycemia)
 • ผลขข้างเคียงจากยา (Adverse drug reaction)
SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »