โรคหอบหืด

SPONSORED LINKS

โรคหอบหืด หรือโรคหลอดลมอักเสบจาภูมิแพ้ (Asthma) คือ โรคที่เกิดจาระบบทางเดินหายใจชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากความผิดปกตอของหลอดลม เมื่อได้รับสารระคายเคืองหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้หลอดลมจะเกิดภาวะตีบตัน อากาศจะเข้าสู่ปอดน้อยลง ทำให้หายใจได้ลำบาก หอบ หรือเหนื่อยได้ง่าย และผู้ป่วยโรคหอบหืบ หรือโรคปอดเรื้อรังบางรายอาจมีอาการกำเริบ หอบเนื่อยมากขึ้นในฤดูหนาว โดยเฉพาะหากติดเชื้อไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย ดังนั้นในช่วงฤดูหนาวจึงต้องดูแลสุขภาพให้ดี เพื่อไม่ให้ติดไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ได้ ควรมียาแก้หอบติดตัวและติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วย

อาการโรคหอบหืด

  • มีอาการแน่นหน้าอก
  • ไอ หอบไอ
  • หายใจมีเสียงหวีด
  • หายใจสั้นและลำบาก

 

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »