วัคซีนในผู้สูงอายุ

SPONSORED LINKS

เมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันโรคจะลดลง และความสามารถในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายลดลง ผนังเยื่อยบุต่างๆ มีความสามารถในการป้องกันโรคได้ลดลง ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายและมีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อ เช่น เมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจเกิดปอดอักเสบตามมา เชื้อโรคต่างๆ ที่หลบซ่อนอยู่จะกำเริบขึ้นได้ในวัยนี้ เช่นงูสวัด ภูมิคุ้มกันต่างๆ ที่เคยได้รับการฉีดมาก่อน อาจเริ่มลดลงหรือหมดไป หรือผู้สูงอายุบางรายไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนเลย และไม่เคยติดเชื้อนั้นตามธรรมชาติ มาก่อนจึงไม่มีภูมิคุ้มกันโรค จึงสมควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนในวัยสูงอายุจะกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ได้ไม่ดีเท่าวัยหนุ่มสาว

โรคติดเชื้อที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนพบได้บ้างในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เช่น คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก หัด อีสุกอีใส จึงต้องมีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันใหม่ในช่วงวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยผู้สูงอายุ และในปัจจุบันมีการค้นพบวัคซีนชนิดใหม่ๆ เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันปอดบวมจากการติดเชื้อนิวโมค็อกคัส วัคซีนป้องกันงูสวัด จึงถูกนำมาใช้ฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อดังกล่าวสำหรับผู้ใหญ๋และผู้สูงอายุด้วย

เนื่องจากผู้สูงอายุที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และเชื้อนิวโมค็อกมัสมีแนวโน้มที่จะเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรง อาจถึงกับชีวิตได้ Centers for Disease Control (CDC) และ Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) จึงได้แนะนำให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี สมควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละครั้ง และแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมค็อกคัส (Pneumococcal vaccine) ในผู้ที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป โดยฉีกครั้งเดียว และกระตุ้นทุก 5 ปี หากฉีดก่อน อายุ 65 ปี จนอายุ 65 ปี สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 50 ปี อาจฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกรณีที่มีโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ

การฉีควันซีนป้องกันโรคงูสวัด (Herpes zoster) ช่วยลดการเกิดโรคงูสวัดและอาการปวดจากเส้นประสาทหลังการเกิดโรคงูสวัด โดยแนะนำให้ฉีดในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามสำหรับการนำวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดมาใช้ในประเทศไทยคงต้องพิจารณาถึงความคุ้มทุนด้วยเช่นกันเนื่องจากอุบัติการณ์การเกิดโรคน้อยกว่าประเทศทางแถบตะวันตก วัคซีนเลยมีราคาแพง และขณะนี้ก็ยังไม่ทราบถึงระยะเวลาที่สามารถป้องกันได้อย่างแท้จริงนั้นเอง

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »