ผู้สูงอายุกับการขับรถ

SPONSORED LINKS

การขับรถเป็นการแสดงออกถึงความเป็นอิสระและการพึ่งพาตนเองได้อย่างหนึ่ง ผู้สูงอายุไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังขับรถแม้อายุจะมากกว่า 60 ปี แต่ไม่มากเท่าชาวยุโรป เพราะผู้สูงอายุชาวยุโรปมักไม่ได้อยู่กับหลาน จึงยังต้องช่วยเหลือตัวเองเท่าที่ทำได้ต้องไปซื้อของเอง ไปธนาคารเอง หรือมีนัดสังสรรค์บ่อย แต่ในอนาคตข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุไทยที่ขับรถมากขึ้น เพราะประชากรอายุยืนขึ้น อีกทั้งปัจจุบันคนวัยหนุ่มสาวก็ขับรถกันมากขึ้น ในปัจจุบันยังไม่มีความตื่นตัวมากนักในด้านระบบการประเมินความพร้อมของผู้สูงอายุที่ยังขับรถอยู่ ทั้งที่อุบัติเหตุทางการจราจรเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตที่สำคัญในประเทศ และผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญเนื่องจากสุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไป

การเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถ

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถน้อยกว่าคนหนุ่มสาว เพราะผู้สูงอายุมักจะขับรถช้ากว่า ประสบการณ์การขับรถยาวนานกว่า มักคาดเข็มขัดนิรภัย และมักไม่ดื่มเหล้าก่อนขับรถ แต่ถ้าผู้สูงอายุคนใดยิ่งขับรถเร็วขึ้น โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าคนหนุ่มสาว โดยส่วนใหญ่ถ้าอายุเกิน 70 ปี โอกาสเกิดอุบัติเหตุจะเพิ่มมากขึ้น และจะยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่ออายุเกิน 80 ปี

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »