ใครบ้างที่ควรไปตรวจสุขภาพ

SPONSORED LINKS

ใครบ้างที่ควรไปตรวจสุขภาพ ?
โดยทั่วไปผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ สมควรได้รับการตรวจสุขภาพ แต่การตรวจสุขภาพในแต่ละช่วงอายุอาจมากน้อยไม่เท่ากัน เนื่องจากความเสี่ยงของการเกิดโรคแตกต่างกันไป เช่น ถ้าตรวจโรค ๆ หนึ่งที่แทบไม่พบเลยในคนหนุ่มสาว หรืออาจต้องตรวจหลายพันคนหรือเป็นหมื่นคน จึงจะพบโรคดังกล่าวสักคน การตรวจนั้นก็อาจไม่เหมาะสม

โดยทั่วไปควรตรวจโรคอะไรบ้าง ?

  • การชั่งน้ำหนักแลัวัดส่วนสูง เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ
  • การตรวจวัดความดันโลหิต เป็นการตรวจที่ง่าย รวดเร็ว และไม่เจ็บตัว แต่เป็นการตรวจที่นำไปสู่การป้องกันโรคต่างๆ ที่ดีมาก โดยควรเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ถ้าผลออกมาปกติ ให้ตรวจซ้ำทุก 2 ปี และตรวจทุกปี เมื่ออายุ 35 ปีขึ้นไป
  • การเจาะเลือดตรวจหาโรคเบาหวาน โดยเริ่มตรวจเมื่ออายุ 45 ปีขึ้นไป ถ้าผลตรวจพบว่าปกติ ให้ตรวจซ้ำทุก 3 ปี อย่างไรก็ตาม การตรวจคัดกรอง (โดยที่ไม่มีอาการบ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาหวาน) ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มหาโรคเบาหวานนั้น ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน องค์กรในต่างประเทศบางแห่ง แนะนำให้ตรวจในเฉพาะผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเกินกว่า 135/80 มิลลิเมตรปรอท ถ้าความดันปกติ ไม่จำเป็นต้องตรวจหาโรคเบาหวานเนื่องจากไม่พบว่าผลการรักษาโรคเบาหวานในผู้ที่พบโรคจากการตรวจคัดกรองโดยไม่มีอาการ จะดีกว่าผลการรักษาในผู้ที่พบว่าเป็นโรคนี้เมื่อมีอาการแล้ว แต่สมาคคมโรคเบาหวานในสหรัฐอเมริกา ยังแนะนำให้ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน เมื่อมีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ถ้าผลปกติให้ตรวจซ้ำในทุก 3 ปี ยกเว้นในกรณีที่มีน้ำหนักตัวเกิน ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน เช่น ไม่ชอบออกกำลังกาย, มีญาติ หรือคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน, มีความดันโลหิตสูง, มีไขมันเอชดีแอลต่ำกว่า 35 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือไตรกลีเซอไรด์สูงกว่า 250 มิลิกรัมต่อเดซิลิตร เป็นต้น
  • การเจาะเลือดตรวจหาระดับไขมันในเลือด แนะนำให้ตรวจในผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ถ้าไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรตรวจซ้ำอีกครั้งอย่างน้อยทุก 5 ปี แต่สำหรับผู้ชายที่อายุมากกว่า 45 ปี และผู้หญิงอายุมากกว่า 55 ปี ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน รวมถึงผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรืออุดตัน ควรตรวจระดับไขมันในเลือดเป็นประจำ
  • การตรวจหาโรคมะเร็ง เช่นผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่มีอาการปัสสาวะผิดปกติ ปัสาวะไม่พุ่ง ปวดขัดเวลาปัสสาวะ หรือต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยๆ ควรตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก โดยแพทย์จะสอดนิ้มมือเข้าทางทวารหนักเพื่อคลำต่อมลูกหมาก ร่วมกับการเจาะเลือดหาค่าสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากในเลือด (prostate specific antigen : PSA) ในผู้หญิงควรตรวจหามะเร็งเต้านม โดยการตรวจแมมโมแกรมเมื่อมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และตรวจหามะเร็งปากมดลูกตั้งแต่อายุ 21 ปีขึ้นไป หรือหลังจากเริ่มการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่เกิน 3 ปี
  • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ว่าซีด โลหิตจาง หรือไม่
  • การตรวจการทำงานของไตหรือตับ อาจพิจารณาทำในบางกรณี
SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »