โรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่

SPONSORED LINKS

โรคไข้หวัด

ในโลกเรามีเชื้อไวรัสหวัดเป็นร้อยชนิด ซึ่งสามารถติดต่อกันได้จากการสูดอากาศที่มีเชื้อโรคนี้ปนอยู่เข้าไป อาการประกอบด้วยการ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล ระคายคอ และมีไข้ โดยทั่วไปโรคนี้จะหายเองโดยธรรมชาติภายใน 1 สัปดาห์ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนการดูแลรักษาตอนที่ไม่สบาย ได้แก่ การพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการออกกำลังหรือทำกิจกรรมบางอย่างที่ไม่จำเป็น ดื่มน้ำมากๆ โดยเฉพาะน้ำผลไม้ กินยาลดไข้พาราเซตามอล ยาลดน้ำมูกและยาแก้ไอ อย่างไรก็ตาม การกินยาเหล่านี้ไม่ได้ช่วยลดจำนวนวันของอาการไม่สบายลง

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่จะมีการระบาดใหญ่เป็นประจำในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิดด้วยกันคือ ชนิดเอ บี และซี ชนิดซีนั้นพบน้อย พบในวงแคบ และไม่รุนแรง ส่วนชนิดบีพบเฉพาะในคนและไม่ค่อยทำให้เกิดอาการรุนแรง แต่ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอนั้น พบได้ในคนและสัตว์นานาชนิด สามารถก่อโรคได้รุนแรงและเป็นปัญหาของโลกเกือบทุกปี เพราะมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถกลายพันธุ์ได้ 2 ลักษณะ คือ การกลายพันธุ์ทีละน้อยและเกิดขึ้นเป็นประจำตลอดเวลาอย่างช้าๆ (antigenic drift) และการกลายพันธุ์แบบฉับพลัน (antigenic shift) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของฮีแมกกลูตินินหรือเอนไซม์นิวรามินิเดส ทำให้เกิดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ การกลายพันธุ์ชนิดที่ 2 นี้ จะทำให้คนทั่วไปไม่สามารถต้านโรคได้ มักทำให้เกิดการระบาดใหญ่ การกลายพันธุ์ทำให้เราเป็นไข้หวัดใหญ่ซ้ำได้อีกเรื่อยๆ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอนั้นสามารถกลายพันธุ์ได้ทั้งสองแบบ ในขณะที่ชนิดบีจะกลายพันธุ์เฉพาะแบบแรก ทำให้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอเกิดการแพร่ระบาดได้ง่ายและควบคุมได้ยากกว่า

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เข้าสู่ร่างกายทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเชื้อโรคจะมาจากน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย หากมีการไอหรือจามทำให้เชื้อแพร่กระจายในอากาศ แล้วเราสูดเข้าไปในทางเดินหายใจและทำให้เกิดโรคภายใน 1-3 วัน นอกจากนั้นอาจติดต่อโดยการที่เราไปจับสิ่งของที่ปนเปื้อนน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ป่วย เช่น ลูกบิตประตู ราวบันได แก้วน้ำ โทรศัพท์ แล้วมาจับบริเวณใบหน้า ทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายทางจมูกได้ โดยส่วนใหญ่โรคนี้ไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงกับคนทั่วไป แต่ในผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจวาย โรคเบาหวาน โรคไตวาย รวมถึงผุ้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจเกิดปัญหาแทรกซ้อนได้มาก ในประเทศไทยจากสถิติในทุกปีจะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ 20,000-50,000 รายทุกปี แต่อัตราการเสียชีวิตไม่ถึง 10 รายต่อปี โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เสียชีวิตมักเป็นผู้สูงอายุ

อาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นไข้หวัดใหญ่

อาการที่บ่งบอกของคนเป็นไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ มีไข้ ปวดศรีษะ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งมักมีอาการมากในช่วง 3-4 วันแรก หลังจากนั้นอาจเจ็บคอ ไอแห้งๆ คัดจมูก และน้ำมูกไหล โดยทั่วไปจะมีอาการอยู่ประมาณ 7-10 วัน ผู้สูงอายุอาจมีอาการไม่ชัดเจน (atypical presentations) ได้บ่อยบางครั้งอาจมีไข้ อ่อนเพลีย ซึม สับสน หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง

 

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »