สิ่งที่ควรเตรียมตัวเมื่อผู้สูงอายุไปพบแพทย์

SPONSORED LINKS

ผู้สูงอายุ มักมีอาการเจ็บป่วยหลายอย่าง ทำให้ต้องพบแพทย์หลายแผนกบ่อยๆ ได้รับยาหลายชนิด อีกทั้งผู้สูงอายุยังมีปัญหาด้านการสื่อสารการมองเห็น การได้ยิน และความจำ นอกจากนี้ยังอาจมีเวลาพบแพทย์ไม่มาก ทั้งต้องเดินทางไกล และนั่งรอการตรวจอยู่นาน ทำให้บ้างครั้งเมื่อเข้าไปพบแพทย์แล้ว อาจนึกคำถามที่ตั้งใจปรึกษาแพทย์ไม่ออก การไปพบแพทย์จึงควรเตรียมตัว ดังไปต่อไปนี้ครับ

  • จดประเด็นที่ข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพที่ต้องการจะปรึกษาแพทย์ เพื่อป้องกันลืมในเวลาที่เข้าพบแพทย์
  • หากมีการตรวจเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลและไขมัน ต้องเตรียมงดน้ำและอาหารมาอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
  • นำข้อมูลทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเอกซเรย์ และอื่นๆ ไปด้วย เพื่อแพทย์จะได้ใช้ประกอบการวินิจฉัยและการวางแผนในการรักษาได้อย่างถูกต้อง
  • ควรนำรายการยาทั้งหมดพร้อมฉลากยา ไม่ว่าจะเป็นยาที่ได้จากแพทย์ที่ใด หรือยาที่ซื้อมากินเอง เพื่อให้แพทย์ทราบว่ากินยาอะไรอยู่บ้างเพราะอาการเจ็บป่วยที่เป็น อาจเกิดจากผลข้างเคียงยา และแพทย์จะได้แก้ไขได้ตรงประเด็น นอกจากนั้นแพทย์ยังสามารถหลีกเลี่ยงการสั่งใช้ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยาที่ท่านกินอยู่เดิม หากรับการรักษาที่อื่นใดด้วยหรือใช้ยา ยาสมุนไพร อาหารเสริมใดอยู่ด้วย ควรแจ้งให้แพทย์รู้ด้วยเช่นกัน
  • ควรมีญาติที่ใกล้ชิดหรือผู้ดูแลที่รู้อาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยไปด้วยนอกจากจะช่วยติดต่อประสาน ยังสามารถช่วยให้ข้อมูลประวัติของผู้ปาวยและรับรู้ผลการตรวจและวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในเวลาผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน
  • รายงานการเปลี่ยนแปลง และการดูแลตัวเองไปตามความเป็นจริง เช่น หากกินยาไม่สม่ำเสมอหรือคุมอาหารได้ไมาดี เพื่อให้แพทย์สามารถวางแผนการักษาได้อย่างตรงประเด็น เช่น การปรับยาที่ใช้ทานอยู่ เป็นต้น
  • หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจในข้อมูลที่ทางโรงพยาบาลแจ้ง ควรสอบถามให้แน่ชัดก่อนกลับ
SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »