การป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

SPONSORED LINKS

เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และแม้ว่าส่วนใหญ่จะหายโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน แต่ก็อาจทำให้ไม่สบายหลายวันส่วนใหญ่จะหายโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน แต่ก็อาจทำให้ไม่สบายหลายวันจนอาจต้องหยุดเรียนหรือหยุดงาน ดังนั้นถ้าเป็นได้ควรลดโอกาสการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ลง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

  • รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการกินอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เพียงพอและครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำมากๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ตรากตรำทำงานหนักจนเกินไป
  • อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทดี ไม่เข้าไปในที่แออัด โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และการเสพยาเสพติดต่างๆ เนื่องจากอาจทำให้สุขภาพร่างกายไม่ดี มีโอกาสติดเชื้อง่ายขึ้น
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดอยู่ และพยายามไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน
  • ล้างมือบ่อยๆ เนื่องจากอาจไปสัมผัสเชื้อโรคที่อยู่ตามที่ต่างๆ เช่น ราวบันได ลูกปิดประตู แก้วน้ำ แล้วเผลอไปสัมผัสบริเวณหน้า โดยล้างมือด้วยสบู่ธรรมดา 15-20 วินาที หรือใช้น้ำยาล้างมืออื่นๆ
  • รักษาร่างกายให้อบอุ่นในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยในที่หนาวมากควรสวมหมวก เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายด้วย เนื่องจากร่างการถ่ายเทความร้อนออกจากศีรษะถึงร้อยละ 60
  • หากเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรมีผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม ไม่คลุกคลีกับผู้อื่น และหมั่นล้างมือบ่อยๆ
  • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ฉีดในรายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ เป็นต้น

ป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยวัคซีน

วัคซีนจะช่วยลดอาการ ความรุ่นแรงของโรค ภาวะแทรกซ้อน โอกาสที่ต้องนอนโรงพยาบาล และอัตราการเสียชีวิตลง โดยวัคซีนจะได้ผลประมาณร้อยละ 70-90 แต่ในผู้สูงอายุจะมีการตอบสนองต่อยาน้อยกว่านี้ คือจะได้ผลประมาณร้อยละ 30-70 การฉีดวัคซีนนี้จะต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 1 ครั้ง ทุกปีก่อนที่จะมีการระบาดในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมตลอด จึงต้องผลิตวัคซีนขึ้นใหม่ให้ตรงกับสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ โดยร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ กว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ ผลข้างเคียงจากการฉีดยาที่พบในผู้ป่วยบางราย ได้แก่ อาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัวเล็กน้อย หรือปวด บวม คันบริเวณที่ฉีดยา ซึ่งมักมีอาการไม่มากนักและจะหายภายใน 1-2 วัน ส่วนไข้หวัดซึ่งไม่อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพนั้น ไม่มีวัคซีนป้องกัน

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Locid Motors อยู่ระหว่างการเจรจาสร้างโรงงานรถยนต์ EV ในซาอุดีอาระเบีย

Locid Motors อย ...

Translate »