Daily Archives: มกราคม 14, 2017

โรคงูสวัด

โรคงูสวัด เกิดจากการที่เชื้อที่เคยก่อโรคอีสุกอีใสซึ่งซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทกำเริบขึ้นมาเมื่อภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง โดยจะมีผื่นแดงและตุ่มน้ำใสๆ ตามแนวเส้นประสาท ผู้ป่วยมักมีอาการปวดแสบปวดร้อนมาก บางรายอาจปวดแสบปวดร้อนหรือคันก่อนเกิดผื่น 1-4 วัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 50 ของผื่นจะเป็นบริเวณลำตัว ร้อยละ 25 เป็นที่ใบหน้า และอีกร ...

Read More »

โรควัณโรค

วัณโรคเป็นอีกโรคหนึ่งที่มักเกิดขึ้นเมื่อมีอายุมาก ซึ่งเชื้อวัณโรคจะเป็นเชื้อที่เคยได้รับมาก่อน อาจนานหลายสิบปีแล้วและซ่อนตัวอยู่อย่างสงบแต่เมื่อภูมิคุ้มกันลดลงจากอายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น โรคเบาหวาน ขาดสารอาหาร โรคไต โรคมะเร็ง จะยิ่งทำให้ร่างกายอ่อนแอ และเชื้อโรคก็จะเอาชนะภูมิคุ้มกั ...

Read More »

โรคปอดอักเสบ

ปอดอักเสบในผู้สูงอายุเป็นการติดเชื้อที่สำคัญและทำให้ผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สาเหตุที่ผู้สูงอายุเกิดปอดอักเสบได้ง่าย เนื่องจากการพัดโบกสิ่งแปลกปลอมจากปอดของเซลล์เยื่อบุหลอดลมทำงานไม่ดี การไออย่างมีประสิทธิภาพน้อยลง การยืดหยุ่นของถุงลมไม่ดี สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้กลไกการป้องกันการติดเชื้อของปอดลดลง โดยเฉพาะถ้ ...

Read More »

การป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และแม้ว่าส่วนใหญ่จะหายโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน แต่ก็อาจทำให้ไม่สบายหลายวันส่วนใหญ่จะหายโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน แต่ก็อาจทำให้ไม่สบายหลายวันจนอาจต้องหยุดเรียนหรือหยุดงาน ดังนั้นถ้าเป็นได้ควรลดโอกาสการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ลง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เ ...

Read More »

โรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัด ในโลกเรามีเชื้อไวรัสหวัดเป็นร้อยชนิด ซึ่งสามารถติดต่อกันได้จากการสูดอากาศที่มีเชื้อโรคนี้ปนอยู่เข้าไป อาการประกอบด้วยการ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล ระคายคอ และมีไข้ โดยทั่วไปโรคนี้จะหายเองโดยธรรมชาติภายใน 1 สัปดาห์ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนการดูแลรักษาตอนที่ไม่สบาย ได้แก่ การพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการออกกำลังหรือ ...

Read More »

ทำไมผู้สูงอายุถึงติดเชื้อได้ง่าย

ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดโรคติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาว เนื่องจาก ผู้สูงอายุมักมีความเจ็บป่วยทางร่างกายหลายอย่าง เช่น โรคเบาหวาน โรคถุงลมโป่งพอง หัวใจวาย ขาดสารดอาหาร ต่อมลูกหมากโต ทำให้มีความต้านทานโรคต่ำ การทำงานของอวัยวะต่างๆ ไม่ดีเหมือนเดิม เช่น การขาดฮอร์โมนเอสโทรเจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุช่องคลอดจึงติดเชื ...

Read More »

ถ้าไม่เคยกินยาฮอร์โมนมาก่อน ควรเริ่มกินหรือไม่

ถ้าไม่เคยกินยาฮอร์โมนมาก่อน ควรเริ่มกิน หรือไม่ ? ในปัจจุบันมีการใช้ยาฮอร์โมนเพศทดแทนใน 2 กรณีคือ ในผู้ที่ประจำเดือนหมดก่อนเวลาอันควร เช่น ผู้ที่ผ่าตัดรังไข่ออกและผู้ที่มีอาการของการขาดฮอร์โมน ในกรณีแรกจะให้ยาฮอร์โมนจนผู้ป่วยอายุ 50 ปี จึงค่อยหยุด ในกรณีหลัง ถ้ามีอาการที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนไม่มากนักแพทย์อาจไม่ได้ให้ยา ...

Read More »

กินยาฮอร์โมนเพศทดแทนดีไหม

การใช้ฮอร์โมนเพศหญิงทดแทนเป็นคำถามที่นิยมกันมากเนื่องจากผู้หญิงเมื่อประจำเดือนหมด ร่างกายก็จะขาดฮอร์โมนเพศทำให้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างเกิดขึ้น การกินยาฮอร์โมนทดแทนก็ดูน่าจะนดี แต่ผลการศึกษาจริงๆ กลับไม่เป็นอย่างนั้น ผลของการขาดฮอร์โมนเพศเมื่อหมดประจำเดือน อาจทำให้มีอาการของการขาดฮอร์โมนคือ ร้อนวูบวาบตามตัวเหงื ...

Read More »

การใช้ยาในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่ทำให้อาจเกิดผลข้างเคียงจากยาได้ง่าย มีการทำงานของอวัยวะต่างๆ ลดลงไม่เหมือนวัยหนุ่มสาว นอกจากนี้ยังเจ็บป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคทำให้ต้องใช้ยาหลายชนิด โดยเฉลี่ยแล้วผู้สูงอายุมักได้รับยา 4-5 ชนิดตามแพทย์สั่ง และอีก 2 ชนิดจากการซื้อหามาเอง ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงของการเกิดปัญห ...

Read More »

สิ่งที่ควรเตรียมตัวเมื่อผู้สูงอายุไปพบแพทย์

ผู้สูงอายุ มักมีอาการเจ็บป่วยหลายอย่าง ทำให้ต้องพบแพทย์หลายแผนกบ่อยๆ ได้รับยาหลายชนิด อีกทั้งผู้สูงอายุยังมีปัญหาด้านการสื่อสารการมองเห็น การได้ยิน และความจำ นอกจากนี้ยังอาจมีเวลาพบแพทย์ไม่มาก ทั้งต้องเดินทางไกล และนั่งรอการตรวจอยู่นาน ทำให้บ้างครั้งเมื่อเข้าไปพบแพทย์แล้ว อาจนึกคำถามที่ตั้งใจปรึกษาแพทย์ไม่ออก การไปพบแพ ...

Read More »
Translate »